VIII седмица обикновено време – неделя год. А – 08огА

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

VIII седмица – неделя

Година А

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Пророк Исаия.                                   49,14-15

Сион казваше: „Остави ме Господ, и Господ ме забрави. Ще за­брави ли жена кърмачето си, не ще ли пожали сина на утробата си? Но ако би и забравила тя, аз няма да те забравя.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 61,2-3.6-1.8-9ав (О: 2а)

 

О Само в Бога се успокоява душата ми.

 

Само в Бога се успокоява душата ми, от Него е моето спасение. Само Той е моя твърдина и мое спасение, мое прибежище, няма да се поколебая повече. O

 

Само в Бога се успокоявай, душо моя, защото на Него ми е надеждата. Само Той е моя твърдина и мое спасение, мое прибежище, няма да се поклатя. О

 

От Бога е моето спасение и моята слава крепостта на силата ми и моето упование се в Бога. Народе, на Него се надявайте във всяко време, пред Него изливайте сърцето си. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.                          4,1-5

Братя,

И тъй, нека всеки човек ни счита за служители Христови и разпо-редници на тайните Божии. А това, що нататък се иска от разпоре-дниците то е – всеки от тях да се окаже верен.

Малко ми струва да бъда съден от вас, или от човешки съд; но и аз сам себе си не съдя. Защото в нищо виновен не се съзнавам, ала с това не се оправдавам; съдия ми е Господ.

Прочее, за нищо не съдете преди време, докле не дойде Господ, който и ще изнесе на виделина тайните на мрака и ще извади на яве намеренията на сърцата; и тогава похвалата ще бъде всекиму от Бога.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Словото Божие е живо н действено, и преценява поми­сли и намерения сърдечни. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              6,24-34

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„Никой не може да слугува на двама господари: защото или еди­ния ще намрази, а другия ще обикне; или към единия ще се привърже, а другия ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамона.

Затова казвам ви: Не се грижете за душата си, какво да ядете и да пиете, ни за тялото си, какво да облечете: душата не струва ли повече от храната, и тялото от облеклото? Погледнете птиците небесни, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират; и вашият Отец небесен ги храни. Не сте ли вие много по-ценни от тях?

Па и кой от вас със своята грижа може да придаде на ръста си един лакът?

Защо се грижите и за облекло? Взрете се в полските кринове, как растат: не се трудят, нито предат; а казвам ви: че нито Соломон във всичката си слава не се е облякъл тъй, както всеки един от тях; и ако полската трева, която днес я има, а утре се хвърля в пещ. Бог тъй облича, колкото повече от вас, маловерци!

И тъй не се грижете, и не думайте: „Какво да ядем, или какво да пием, или какво да облечем? Защото всичко това търсят езичниците, и защото вашият небесен Отец знае, че имате нужда от всичко това. Но първом търсете царството на Бога и Неговата правда, и всичко това ще ви се придаде.

И тъй, не се грижете за утре, защото утрешният ден сам ще се грижи за своето: доста е на всеки ден злобата му.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.