VIII обикновена седмица литургия

VIII СЕДМИЦА ПРЕЗ ГОДИНА

 

Входен Антифон                                                          Пс. 17, 19-20

Господ беше моя опора, изведе ме Той на просторно място и ме избави, защото благоволи към мене.

В неделя казва се Слава

 

Колекта

Молим Ти се, всемогъщи вечни Боже, под Твоето управле­ние събитията на света да протичат за нас спокойно и Твоя­та Църква да Ти служи с радост и спокойствие. Чрез нашия Гос­под Исус Христос, Твоя Син, който е Бог и с Тебе живее и ца­рува в единство със Светия Дух, през всички векове на веко­вете.


А Свети Отче, който знаеш и предвиждаш всички твари, поддържай ни със силата на твоя Дух, та всред трудностите и грижите на всеки ден да не позволим да бъдем завладяни от алчността и егоизма, но да действаме с пълно упование за свободата и справедливостта на твоето царство. Чрез нашия Господ Исус Христос…

В Отче, който в Христа Жениха и Господа зовеш цялото човечество към нов и вечен завет, стори в твоята Църква, събрана за чествуването на сватбения банкет, всички хора да могат да познаят и вкусят радостната новина на Евангелието. Чрез нашия Господ Исус Христос…

С Словото, което отеква в твоята Църква, Отче, като източник на  мъдрост и норма на живот, да ни помага да разберем и да обикнем нашите братя, за да не станем самонадеяни и лоши съдии, а неуморими деятели на доброта и мир. Чрез нашия Господ Исус Христос…


Над даровете

Боже, който ни даваш даровете, които принасяме в Твоето име, и приемаш Жертвата на нашето смирено служение, мо­лим Твоята милост, да ни издейства наградата това, което ни вменяваш в заслуга. Чрез Христa нашия Господ.

 

Причастен Антифон                                    Пс. 12, 6

Ще пея на Господа, Който ме е облагодетелствал, и ще възпявам името на Господа Всевишния.

или                                                                     Мт. 28, 20

Ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света.


А Mt 28.20

”Аз съм с вас през всички дни до скончани­ето на света,” казва Господ.“

В Мк 2,22

Никой не налива ново вино в стари мехове, а ново вино се налива в нови мехове,” казва Господ.

С Лк,6,4

„’Извади първом гредата от окото си, и тогава извади сламката от окото на брата си ”   


Следпричастна

Нахранени със спасителния дар, призоваваме, Господи Твое­то милосърдие: стори, в добротата си, същото това Тайн­ство, което ни подкрепя през земния живот, да ни на­прави участ­ници във вечния. Чрез Христa нашия Господ.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.