VII седмица обикн. време – събота – год. I – 07о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

VII седмица – събота

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Премъдрост на Исуса, син Сирахов.                      17,1-13

Бог създаде човек от пръст, и пак го връща в нея. Той даде на човеците определено число дни и време, и даде им власт над всичко, що е на земята. Според природата им, облече ги в сила и ги сътвори по свой образ. И вложи във всяка плът страх към тях, за да владеят над зверове и птици.

Той им даде разум, език и очи, уши и сърце за разсъждаваме, из­пълни ги с проницателност на разума и показа им доброто и злото.

Той тури окото си на сърцата им, за да им покаже величието на . Своите дела, та да прославят светото Му име и да разгласят величието на Неговите дела.

Той им прибави знание и даде им в наследство закон на живота;

постави вечен завет с тях и показа им Своите съдби.

Очите им видяха величието на славата, и ухото им чу славата на Неговия глас. И каза им Той: „Пазете се от всяка неправда.“ И запо­вяда на всеки от тях, как да се отнася към ближния си.

Пътищата им са винаги пред Него, не ще се скрият от очите му.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 102,13-14.15-16.17-18а (О: Срв 17)

 

О Милостта на Господа е от века към онези, които Му се боят.

 

Както баща милува синове, тъй и Господ милува онези, които му се боят, защото Той знае нашия състав, помни, че ние сме от пръст. О

 

Дните на човека са като трева, като полски цвет, тъй цъфти той. Понесе се над него вятър, и няма го, и мястото му го вече не поз­нава. О

 

Милостта на Господа е от века до века към онези, които Му се боят, и правдата Му е върху синовете на синовете; към онези, които пазят завета Му. О

 

О Алилуя. Благословен си. Отче, Господарю на небето и на земята, защото си открил на малките тайните на царството.  О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              10,13-16

В онова време:

Донасяха при Него деца, за да се докосне до тях; а учениците забраняваха на ония, които ги донасяха.

Като видя това, Исус възнегодува и им рече: „Оставете децата да дохождат при Мене и не им пречете, защото на такива е царството Божие. Истина ви казвам: Който не приеме царството Божие като дете, той няма да влезе в него.“

И като ги прегърна, възлагаше върху им ръце и ги благославяше.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.