VII седмица обикн. време – сряда – год. II -07о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

VII седмица – сряда

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Яков Апостол.                         4,13в-18

Възлюбени:

Чуйте сега вие, които казвате: „Днес-утре ще тръгнем за еди-кой си град и ще преживеем там една година ще търгуваме и ще спечелим“, вие, които не знаете, какво ще се случи утре: защото вашият живот какво е? Пара, която се явява за малко време, па изчезва. Вместо да казвате: „Ако ще Господ и бъдем живи, ще направим това или онова“, сега в своята надутост се хвалите: всяка такава хвалба е лукава. И тъй, грях върши, който знае да прави добро, а не прави.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 48,2-3.6-7.8-10.11 (О: Мт 5,3)

 

О Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно.

 

Чуйте това, всички народи; внимавайте в това всички, които живеете по вселената. И прости и видни, както богат тъй и сиромах. О

 

Защо да се боя в усилни дни, когато беззаконието на моите пътища ме обиколи? Вие, които се надявате на силите си, и се хвалите с голямото си богатство. О

 

Човек не може да изкупи брата си, нито да даде откуп Богу за него. Скъпа е цената за изкупване на техните думи и това не ще бъде никога, някой да остане да живее за винаги, и да не види гроб. О

 

Всеки вижда, че и мъдрите умират, както и невежите и безмислените загиват, и остават имота си на други. О

 

О Алилуя. Аз съм пътят, истината и животът, казва Господ; Никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              9,37-39

В онова време:

Иван отговори на Исуса и рече: „Учителю, видяхме един човек, който в Твое име изгонваше бесове, а не върви след нас: и му запретихме.

А Исус рече: „Не му запрещавайте, понеже никой, който извърши чудо в Мое име, не може наскоро да Ме злослови. Защото, който не е против вас, той е за вас.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.