VII седмица обикн. време – сряда – год. I -07о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

VII седмица – сряда

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Премъдрост на Исуса, син Сирахов.                         4,12-22

Премъдростта въздига синовете си и подкрепя онези, които я тър­сят. Който я обича, обича живота, и които я търсят от ранно утро, ще се изпълнят с радост.

Който я владее, ще наследи слава, и където и да отиде. Господ ще го благослови. Които на нея служат, служат на Светия, и които нея обичат, тях обича. Който я слуша, народи ще съди, и който й дава внимание, уверено ще живее.

Който й се довери, ще я наследи, и потомците му ще я владеят; за­щото изпървом тя ще тръгне с него по кривулести пътища, ще направи върху него страх и боязън, и ще го мъчи със своите устави.

После тя ще излезне при него на правия път, ще го зарадва и ще му открие тайните си. Когато кривне от пътя си, тя го напуща и го отдава в ръцете на неговото падение.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 118,165.168.171.172.174.175 (О: 165)

 

О Голям е мирът в онези, които обичат Твоя закон, Господи.

 

Голям е мирът в онези, които обичат Твоя закон. Господи, и за тях няма препъване. Пазя Твоите заповеди и Твоите откровения, защото всичките ми пъ­тища са пред Тебе. О

 

Устата ми ще произнасят хвала, когато ме научиш на Твоите ус­тави. Езикът ми ще възвести Твоето слово, защото всички Твои заповеди са праведни. О

 

Господи, жадувам за Твоето спасение, и Твоят закон е моя утеха. Да живее душата ми и да Те слави и Твоите съдби да ми помагат. О

 

О Алилуя. Аз съм пътят, истината и животът, казва Господ; Никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              9,37-39

В онова време:

Иван отговори на Исуса и рече: „Учителю, видяхме един човек, който в Твое име изгонваше бесове, а не върви след нас: и му запретихме.

А Исус рече: „Не му запрещавайте, понеже никой, който извърши чудо в Мое име, не може наскоро да Ме злослови. Защото, който не е против вас, той е за вас.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.