VII седмица обикн. време – понеделник – год. I – 07о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

VII седмица – понеделник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Премъдрост на Исуса, син Сирахов.                         1,1 – 10

Всяка премъдрост е от Бога и с Него пребъдва во веки.

Кой ще преброи морски пясък, дъждовните капки и дните на вечността? Кой ще изследва височината на небето и ширината на земята, дълбочината на бездната? Премъдростта Божия, предшествуваща всичко, кой ще изследва?

От всичко най-напред е произлязла премъдростта, и разбирането на премъдростта е от века. Извор на премъдростта е словото на Бога Всевишни, и нейните шествия са вечни заповеди. Кому е открит коренът на премъдростта? и кой е познал нейното изкуство?

Един е премъдър, твърде страшен – седящият на Своя престол Господ.

Той я произведе и видя, измери я и я изля върху всичките Си дела и върху всяка плът наспоред своя дар, и най-вече надари с нея онези, които Го обичат.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 92,1ав.1с – 2.5 (О: 1a)

 

О Господ царува, Той е облечен с величие.

 

Господ царува, Той е облечен с величие, облечен е Господ с могъщество и препасан. О

 

Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати.Твоят престол е утвърден от край време, Ти си от века. О

 

Бездруго са верни Твоите откровения: на Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни. О

 

О Алилуя. Нашият Спасител Исус Христос унищожи смъртта и извади наяве живот чрез Благовестието. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              9,13-28

В онова време: Исус, слизайки от планината, дойде при учениците си и видя много народ около тях и книжниците, които се препираха с тях. Щом Го видя, целият народ се слиса, и като се стекоха, поздравяваха Го. Той попита книжниците: „За какво се препирате с тях?“

Един от народа му отговори и рече: „Учителю, доведох при Тебе сина си, хванат от ням дух; дето и да го прехване, тръшка го, и той се запеня, и скърца със зъби, и се вцепенява. Говорих на учениците Ти да го изгонят, ала не можаха.“

Исус му отговори и рече: „О, роде неверен, докога ще бъда с вас? Докога ще ви търпя? Доведете го при Мене!“ И доведоха го при Него. Щом бесният Го видя, духът го стресе; той падна на земята и се валяше запенен.

И попита Исус баща му: „Колко време има, откак му става това?“

Той отговори: „От детинство; и много пъти духът го хвърляше и в огън и във вода, за да го погуби; но, ако можеш нещо, смили се над нас и ни помогни.“

Исус му рече: „Ако можеш да повярваш, всичко е възможно за вярващия.“

И веднага бащата на момчето викна и със сълзи казваше: „Вярвам, Господи! Помогни на неверието ми“.

А Исус, като го видя, че се стича много народ, запрети на нечистия дух и му рече: „Дух неми и глухи, Аз ти заповядвам: излез из него, и не влизай вече в него.“ И духът като изкрещя и го стресе силно, излезе;

а момчето стана като мъртво, та мнозина казваха, че то е умряло. Но Исус, като го хвана за ръка, изправи го; и то стана. И като влезе Исус в една къща, учениците Му го попитаха насаме: „Защо не можахме да го изгоним?“ И Той им отговори: „Тоя род с нищо не може да излезе, освен с молитва и пост.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.