VII седмица обикн. време – петък – год. I – 07о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

VII седмица – петък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Премъдрост на Исуса, син Сирахов.                     6,5-17

Сладки уста увеличават приятелите, и сладкодумен език увеличава дружелюбието. Онези, който живеят в мир с тебе, нека бъдат мнозина, но съветник да ти бъде един от хилядата.

Ако искаш да придобиеш приятел, придобивай го след изпитване и не му се скоро доверявай. Бива приятел в нужно време за него, и не остава с тебе в деня на твоята скръб.

Бива приятел, който се превръща във враг и ще се скара за твое унижение. Бива приятел, когато седи на трапезата ти, и с твоите слуги ще се обръща дръзко. Но ако ти бъдеш унизен, той ще бъде против тебе и ще се скрие от лицето ти.

Бягай от враговете си и бъди внимателен с приятелите си.

Верен приятел, яка защита: който го е намерил, намерил е съкро­вище. Верен приятел, цена няма, и мярка няма неговата доброта.

Верен приятел е лекарство за живота, и които се боят от Господа, ще го намерят. Който се бои от Господа, той посочва приятелството си, че, какъвто е сам той, какъв става и неговият приятел.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 118,12.16.18.27.34.35. (О: 35а)

 

О Постави ме, Господи, в пътеката на Твоите заповеди.

 

Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби, Утешавам се с Твоите наредби, не забравям Твоето слово. О

 

Отвори очите ми, и ще видя чудесата на Твоя закон, Дай ми да разбера пътя на Твоите заповеди, и ще размислям за Твоите чудеса. О

 

Вразуми ме, и ще спазвам твоя закон и ще пазя от все сърце, постави ме в пътеката на Твоите заповеди, защото я силно поже­лах. О

 

О Алилуя. Твоето слово. Господи, е истина; освети ме в истината. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              10,1-12

В онова време:

Като стана оттам, Исус дохожда в пределите Юдейски през отвъдната страна Йорданска. И народът пак се стичаше при Него; и по обичая Си Той пак ги поучаваше.

Приближиха се фарисеите и Го попитаха, изкушавайки Го: „Позволено ли е на мъж да напусне жена си?“

Той им отговори и рече: „Какво ви е заповядал Мойсей?“

А те казаха: „Мойсей е позволил да напише мъжът разводно писмо, и да я напусне.“

Исус им отговори и рече: „Поради вашето жестокосърдие ви е написал тая заповед. Но в начало на създанието Бог ги сътвори мъж и жена. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи до жена си, и ще бъдат двамата една плът; тъй че те вече не са двама, а една плът. И тъй, което Бог е съчетал, човек да не разлъчва.“

Вкъщи учениците Му пак Го попитаха за същото. Той им отговори: „Който напусне жена си, и се ожени за друга, той прелюбодействува спрямо нея. И ако жена напусне мъжа си, и се омъжи за друг, прелюбодействува.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.