VII седмица обикн. време – вторник – год. I – 07о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

VII седмица – вторник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Премъдрост на Исуса, син Сирахов.                         2,1 – 13

Синко, когато престъпващ да служиш на Господа Бога, приготви душата си за изкушение.

Управи сърцето си и бъди твърд, и не се смущавай във време на посещение от Бога; прилепи се към него и не отстъпвай, та най-накрая да се възвеличиш.

Приемай на драго сърие всичко, каквото и да ти се случи, и в промените на твоето унижение бъди търпелив; защото златото се изпитва в огън, а угодните Богу люде – в горнилото на унижението.

Вярвай в Бога, и Той ще те защити: управи пътищата си и на Него се уповавай.

Вие, които се боите от Господа, очаквайте неговите милости и не се отклонявайте от него, за да не паднете. Вие, които се боите от Господа, вярвайте Му, и наградата ви няма да пропадне.

Вие, които се боите от Господа, надявайте са за добро, за радост вечна и милости. Погледнете на древните родове и вижте: Кой е вярвал Господу, и е бил посрамен? или кой е пребъдвал в страха. Му, и е бил изоставен? или кой е викал към Него, и Той го е презрял?

Защото Господ е състрадателен и милостив, прощава греховете и спасява във време на скръб.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 36,3 – 4.18 – 19.27 – 28.39 – 40 (О. срв 5)

 

О Предай пътя си на Господа и Той ще извърши.

 

Уповавай се на Господа и върщи добро, живей на земята и пази истината. Утешавай се с Господа, и Той ще изпълни желанието на сърцето ти. О

 

Господ знае дните на непорочните, и тяхното притежание ще пребъде вечно. В усилно време няма да бъдат посрамени, и в гладни дни ще бъдат сити. О

 

Избягвай злото и върши добро, и ще живееш вечно. Защото Господ обича правдата и не оставя Своите светии. Беззаконнииите ще бъдат навеки изтребени, и потомството на нечестивите ще бъде унищожено. О

 

От Господа е спасението на праведните, Той е техен защитник в скръбно време. И ще им помогне Господ и ще ги избави; ще ги избави от нечестивците и ще ги спаси, защото на Него се уповават. О

 

О Алилуя. А мене да ми не дава Господ да се хваля, освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, чрез който за мене светът е разпнат, и аз за света. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              9,29-36

В онова време:

Като слязоха от планината, Исус и учениците Му минаваха през Галилея, и Той не искаше никой да узнае. Защото учеше учениците Си и им казваше, „че Син Човечески ще бъде предаден в човешки ръце, и ще Го убият, и на третия ден след убиването ще възкръсне.“ Цо те не разбираха тия думи и се бояха да Го попитат.

Дойдоха в Капернаум; и когато Той беше вкъщи, попита ги „За какво разсъждавахте из пътя помежду си?“ Те мълчаха понеже из пътя бяха разговаряли помежду си, кой е по-голям.

И като седна, повика дванайсетте и им рече: „Който иска да бъде пръв, нека бъде най-последен от всички и на всички слуга.“

И като взе едно дете, изправи го посред тях, прегърна го и им рече: „Който приеме едно такова дете в Мое име, Мене приема, а който Мене приема, приема не Мене, а Тоя, който Ме е пратил.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.