VII седмица обикновено време – неделя год. С – 07огС

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

VII седмица – неделя

Година С

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из първата книга на Самуил.                                       26,2.7-9.12-13.22-23

В онези дни:

Саул стана, спусна се в пустинята Зиф, и с него три хиляди отбор мъже израилски, да търсят Давид в пустиня Зиф.

Давид дойде с Авес при людете нощем; и ето, Саул лежи заспал в шатрата, и копието му забито в земята при възглавието му; А Авинир и народът лежат около него. Авес рече на Давид: „Днес Бог предаде твоя враг в ръцете ти; затова позволи, аз ще го прикова с копие в земята с един замах и няма да повторя удара.“ Но Давид рече на Авес:

„Не го убивай: защото кой, дигнал ръка върху помазаника Господен, ще остане ненаказан?“

Давид взе копието и съда с вода при възглавието на Саул, и си отидоха; и никой не видя, никой не узна и никой се не събуди, а всички спеха, понеже ги обзел сън от Господа.

Премина Давид отвъд и застана на връх планината надалеч, а помежду им имаше голямо разстояние, Давид викна: „Ето копието на царя: нека дойде един момък и го вземе. И нека Господ въздаде на всеки според правдата му и истината му, защото Господ те предава­ше в ръцете ми, но аз не поисках да вдигна ръка върху помазаника Господен.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 102,1-2.3-4.8 и 10.12-12 (О: 8а)

 

О Щедър и милостив е Господ.

 

Благославяй, душо моя. Господа, и цялата моя вътрешност да благославя Неговото свето име. Благославяй, душо моя. Господа, и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния. O

 

Той прощава всички твои беззакония, изцелява твои недъзи; избавя от гроб твоя живот, увенчава те с милост и щедрости. О

 

Щедър и милости е Господ, дълготърпелив и многомилостив. Той не ни стори според нашите беззакония, и не ни въздаде според нашите грехове. О

 

Колкото е далече изток от запад, толкова е отдалечил Той от нас нашите беззакония. Както баща милува синове, тъй и Господ милува онези, които Му се боят. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.                           15,45-49

Братя:

Първият човек Адам стана жива душа, а последният Адам – животворен дух.

Но първом не иде духовното, а душевното, а после духовното. Първият човек е от земя, земен; вторият човек е Господ от небето. Какъвто е земният, такива са и земните; и какъвто е Небесният, такива са и небесните.

И както сме носили образа на земния, тъй ще носим и образа на небесния.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Нова заповед ви давам, казва Господ, да се обичате помежду си, както аз ви обикнах. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              6,27-38

В онова време: Исус каза на учениците си:

„Вам, които слушате, казвам: Обичайте враговете си, добро правете на ония, които ви мразят; благославяйте ония, които ви проклинят, и молете се за ония, които ви пакостят. На този, който те удари по страната, обърни и другата; а на онзи, който ти отнеме горната дреха, не пречи да ти вземе и ризата. Всекиму, който ти проси, давай, и от оня, който взима твое нещо, не изисквай назад. И както искате да постъпват с вас човеците, тъй и вие постъпвайте с тях.

И ако обичат ония, които вас обичате, каква вам награда? Защото и грешниците обичат ония, които тях обичат. И ако правите добро на ония, които и вам правят добро, каква вам награда? Защото и грешниците правят същото. И ако давате заем на ония, от които се надявате да го получите назад, каква вам награда? Защото и грешниците дават заем на грешници, за да получат същото.

Но вие обичайте враговете си, и правете добро, и на заем давайте, без да очаквате нещо; и ще бъдете синове на Всевишния; защото Той е благ и към неблагодарните, и към злите. И тъй, бъдете милосърдни, както и вашият Отец е милосърден.

Не съдете, и няма да бъдете съдени; не осъждайте, и няма да бъдете осъдени; прощавайте, и простени ще бъдете; давайте, и ще ви се даде:

мярка добра, натъпкана, отърсена и препълнена ще изсипят в пазвата ви. Защото, с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.