VII Пасхална Седмица – четвъртък – 07в

VIПасхална Седмица – четвъртък

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      22,30.23,6-11

В онези дни:

На другия ден, като желаеше да узнае навярно, в какво го обвиняват юдеите Павел, хилядникът го освободи от оковите и заповяда да дойдат първосвещениците и целият им синедрион; и доведе долу Павел и го изправи пред тях.

А като узна Павел, че една част от тях са садукеи, а другата – фарисеи, извика в синедриона: „Мъже братя, аз съм фарисеин, син на фарисеин; за надежда и за възкресение на мъртви ме съдят.“

Като каза той това, настана разпра между фарисеи и садукеи, и множеството се раздвои. Защото садукеите казват, че няма възкресение, ни ангел, ни дух; а фарисеите признават и едното и другото. Настана голяма врява; и станаха книжниците от фарисейската страна и се запрепираха, думайки „Нищо лошо не намираме у тоя човек; ако пък е говорил нему дух или ангел, да се не противим Богу?“

И понеже стана голяма смутня, хилядникът, уплашен, да не би да разкъсат Павел, заповяда на войниците да слязат и да го грабнат измежду тях и отведат в стана.

През нощта яви му се Господ и рече: „Дерзай, Павле; и както свидетелствува за Мене в Иерусалим, тъй трябва да свидетелствуваш и в Рим.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 15, 1 – 2а. и 5.7 – 8.9 – 10.11 (О: 1)

 

О Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам.

 

Пази ме, Боже, защото се на Тебе уповавам. Казах на Господа: „Ти си Господ мой”. Господ е дял от моето наследие и моята чаша; Ти държиш моя жребий. O

 

Ще благославям Господа, който ме е вразумил; дори и ношем ме учи моята вътрешност. Винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна, няма да се поклатя. О

 

Затова се възрадва сърцето ми, и се възвесели езикът ми; а оше и плътта ми ще почива в надежда. Защото Ти не ще оставиш душата ми в ада, и не ще дадеш на твоя светия да види тление. О

 

Ти ще ми посочиш пътя на живота; пълна радост е пред Твоето лице, блаженство е в Твоята десница на веки. О

 

О Алилуя. Да бъдат всички едно, както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил, казва Господ. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              17,20-26

В онова време: Исус дигна очи към небето, помоли се и каза:

„Свети Отче, не само за тях се моля, но и за ония, които по тяхното слово повярваха в Мене, да бъдат всички едно: като Ти, Отче, си в Мене, и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в нас едно, – та да повярва светът, че Ти си Ме пратил.

И славата, която Ми бе дал, Аз дадох на тях, за да бъдат едно, както ние сме едно; Аз съм в тях, и Ти в Мене, за да бъдат в пълно единство, и за да познае светът, че Ти си Ме пратил и си ги възлюбил, както Мене възлюби.

Отче, тия, които си Ми дал, желая и те да бъдат с Мене там, дето съм Аз, за да гледам Моята слава, що си Ми дал, защото Ме възлюби, преди свят да се създаде.

Отче праведни, светът Те не позна; но Аз Те познах, и тия познаха, че Ти си Ме пратил. И явих им Твоето име и ще яви, та любовта, с която си Ме възлюбил, в тях да бъде, и Аз в тях.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.