VII Пасхална Седмица – събота – 07в

VIПасхална Седмица – събота

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      28, 16-20.30-31

Когато дойдохме в Рим, стотникът предаде затворниците на воеводата, а на Павел позволиха да живее отделно с един войник, който го пазеше. След три дни Павел свика първенците юдейски и, като се събраха, думаше им: „Мъже братя, без да съм сторил нещо против народа или отеческите обичаи, от Иерусалим ме предадоха окован в ръцете на римляните. Те, след като ме съдиха, искаха да ме пуснат, защото у мене нямаше никаква вина за смърт.“

Но, понеже юдеите се противяха, бях принуден да искам съд пред кесаря, обаче не с цел да обвиня в нещо народа си. По тая причина ви и повиках да се видим и поговорим; защото заради надеждата Израилева съм окован в тия вериги.“

Павел живя цели две години в особена наемна къща и приемаше всички, които отиваха при него, като проповядваше царството Божие и учеше за Господа Исуса Христа с пълно дръзновение, безпрепятствено.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 10, (Вулг) 5.6 и 8 (О: Срв 8в)

 

О Праведниците ще видят лицето Ти, Господи.

 

Господ е в светия Свой храм, Господ има престола си на небесата; Очите Му гледат към бедния, веждите Му изпитват човешките синове. O

 

Господ изпитва праведния и нечествивия, а душата Му мрази насилника. Защото Господ е праведен, обича правда; праведниците ще видят лицето Му. О

 

О Алилуя. Ще ви изпратя Духа на истината, казва Господ; Той ще ви упъти във всяка истина. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              21,20-25

В онова време:

Петър, като се обърна, вижда, че върви подире Му ученик, когото Исус обичаше, и който на вечерята се бе облегнал на гърдите Му и рекъл. „Господи, кой ще Те предаде?“

Него като видя, Петър дума на Исуса: „Господи, а тоя – какво?“

Исус му казва: „Ако искам да пребъде той, докле дойда, тебе що ти e?“

Ти върви подире ми.“

И разнесе се тая дума между братята, че тоя ученик няма да умре.

Но Исус не му рече: „Няма да умре“, но: „Ако искам той да пребъде, докле дойда, тебе що ти e?“

Този е ученикът, който свидетелствува за тия неща и ги написа; и знаем, че свидетелството му е истинско.

Има и много други работи, които извърши Исус и за които, ако би се писало подробно, чини ми се, и цял свят не би побрал писаните книги.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.