VII Пасхална Седмица – сряда – 07в

VIПасхална Седмица – сряда

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      20,28-38

В онези дни: Павел казваше на презвитерите на Църквата в Ефес:

„Внимавайте, прочее, върху себе си и върху цялото стадо, сред което Дух Свети ви е поставил епископи, да пасете Църквата на Господа и Бога, която Той си придоби със Своята Кръв. Защото Аз зная, че след заминаването ми, ще се втурнат помежду ви люти вълци, които няма да щадят стадото; па и от вас самите ще се дигнат мъже, които ще говорят изопачено, за да увличат учениците след себе си.

За това бъдете будни и помнете, че три години денем и нощем не преставах със сълзи да поучавам всеки един от вас. А сега ви предавам на Бога и на словото на благодатта My; Той може да ви назидае по – добре и да ви даде наследие между всички осветени.

От никого не поисках ни сребро, ни злато, нито дреха; сами знаете, че за моите нужди и за нуждите на ония, които бяха с мене, ми послужиха тия мои ръце. Всичко ви показах, че именно така трябва да се трудите и да поддържате слабите, а още и да помните думите на Господа Исуса, защото Сам Той каза: „По – блажено е да се дава, отколкото да се взема.“

Като рече това, той коленичи и се помоли заедно с всички тях. Тогава всички плакаха много и, припадайки на шията на Павел, целуваха го, наскърбени най – много от думата, що каза, че няма. вече да видят лицето му. И го изпроводиха до кораба.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 69, 29 – 30.33 – 35а.35в – 36с (О: 33а)

 

О Земни царства, пейте на Бога.

 

Твоят Бог ти е предназначил сила; утвърди, Боже, това, що си сторил за нас. Зарази Твоя храм в Иерусалим царете ще Ти принесат дарове. O

 

Земни царства, пейте на Бога, пейте на Бога, възпявайте Господа, Който от века шествува по небесата на небесата Ето, Той издава гласа си, силния си глас. О

 

Въздайте слава на Бога. Неговото величие е над Израил и Неговото могъщество над облаците. Благословен Бог. О

 

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни в истината. . О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              17,11в-19

В онова време: Исус дигна очи към небето, помоли се и каза:

„Отче свети, опази ги в Твоето име, тях които си ми дал, за да бъдат едно, както сме и ние. Когато бях с тях на света, Аз ги пазех в Твоето име; ония, които си Ми дал, опазих, и никой от тях не погина, освен погибелния син, за да се сбъдне Писанието.

А сега ида при Тебе и казвам това в света, за да имат в себе си моята радост пълна. Аз им предадох Твоето слово, и светът ги намрази, защото те не са от света, както и Аз не съм от него. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги опазиш от злото. Те не са от света, както и аз не съм от него.

Освети ги чрез Твоята истина; Твоето слово е истина. Както Ти ме прати в света, и Аз ги пратих в света. И за тях Аз посветявам Себе си, та и те да бъдат осветени чрез истината.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.