VII Пасхална Седмица – понеделник – 07в

VIПасхална Седмица – понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      19,1-8

Докле Аполос беше в Коринт, Павел премина през горните страни, дойде в Ефес и, като намери там някои ученици, каза им. „Като повярвахте, приехте ли Дух Свети?“ А те му отговориха: „Нито сме чули, дали има Дух Свети.“ Той им рече: „А в какво се кръстихте?“ Те отговориха: „В Ивановото кръщение.“ Павел каза: „Иван кръщава с покайно кръщение, казвайки на народа да вярва в Оня, който иде след него, сиреч, в Христа Исуса.“

Като чуха това, те се кръстиха в името на Господа Исуса. И тогава Павел възложи ръце над тях, слезе върху им Дух Свети, и те почнаха да говорят на разни езици и да пророчествуват. Всички бяха около дванадесет души.

А като влезе в синагогата, Павел проповядваше без страх и през три месеца наред беседваше и увещаваше за царството Божие.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 67, 2 – 3.4 – 5ас.б – 7ав (О: 33a)

 

О Земни царства, пейте на Бога.

 

Да се дигне Бог, и да се разпръснат враговете My; и да бягат от лицето Му, които Го мразят. Разнеси ги, както се дим разнася; както се топи восък от огън, тъй нечестивците да загинат от лицето Божие. O

 

А праведници да се развеселят, да се зарадват пред Бога и да възтържествуват в радост. Пейте на Бога, пейте на Неговото име; Името Му е Господ. О

 

Баща на сираци и съдия на вдовици, е Бог в Своето Си жилище. Бог въвежда в дом самотните, освобождава от окови затворниците. О

 

О Алилуя. Ако сте възкръснали с Христа, търсете това, що е горе, дето Христос седи отдясно на Бога. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              16,29-33

В онова време:

Учениците казаха на Исуса: „Ето, сега открито говориш, и никаква притча не казваш. Сега разбираме, че знаеш всичко, и нямаш нужда да Те пита някой: поради това вярваме, че си от Бога излязъл.“

Отговори им Исус: „Ceгa ли вярвате? Ето, настъпва час, и настана вече, да се разбягате всеки у вас си, и Мене самичък да оставите; ала Аз не съм Самичък, защото Отец е с Мене.

Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света скърби ще имате; но дерзайте, Аз победих света.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.