VII Пасхална Седмица – петък – 07в

VIПасхална Седмица – петък

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      25,13-21

В онези дни:

След няколко дни цар Агрипа и Вереника дойдоха в Кесария да поздравят Фест. И като престояха там много дни, Фест представи на царя Павловото дело, като каза:

„Има един човек, оставен от Феликс в окови, за когото първосвещениците и стареите юдейски, когато аз бях в Иерусалим представиха обвинения, и искаха да бъде осъден. Аз им отговорих, че у римляните не е обичай да предават човека на смърт, преди обвиненият да има обвинителите си на лице и да му се позволи да се защити от обвинението.

И когато те се събраха тук, аз на другия ден, без никакво отлагане, седнах на съдилището и заповядах да доведат човека; обвинителите, като се изправиха, не представиха за него ни едно такова обвинение, каквото предполагах аз; те имаха някакви препирни с него върху тяхното суеверие и за някой си Исус, който бил умрял и за когото Павел казваше, че е жив.

Понеже бях в недоумение, как да реша тоя въпрос, аз казах: иска ли той да иде в Иерусалим и там да бъде съден за това. Но, понеже Павел поиска да бъде оставен за августово разследване, заповядах да го държат под стража, докато го пратя при Кесаря.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 102, 1 – 2.11 – 12.19 – 20ав (О: 19а)

 

О Господ е поставил Своя престол на небесата.

 

Благославяй, душо моя, Господа; и цялата моя вътрешност да благославя Неговото своето име.Благославяй, душо моя, Господа, и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния. O

 

Защото колкото е високо небето над земята, толкова е велика милостта на Господа към ония, които се боят от Него; колкото е далече изток от запад, толкова е отдалечил Той от нас нашите беззакония. О

 

Господ е поставил Своя престол на небесата, и царството Му всичко обладава. Благославяйте Господа, всички Негови Ангели, крепки по сила, които изпълнявате Неговата дума. О

 

О Алилуя. Дух Свети ще ви научи на всичко; ще ви напомни всичко, що съм ви говорил. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              21,15-19

Когато Исус се яви на Своите ученици и се наобядва с тях, Исус казва на Симон Петър „Симоне Йонин, обичаш ли Ме повече, отколкото тия?“;

Петър Му казва: „Да, Господи, ти знаеш, че Те обичам.“

Исус му казва: „Паси Моите агънца.“

Казва му пак втори път. „Симоне Йонин, обичаш ли ме?“

Петър Му казва: „Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам.“

Исус му казва:.“Паси Моите агънца.“

Казва му трети път. „Симоне Йонин, обичаш ли ме?“

Петър се натъжи, задето трети път му каза: „Обичаш ли Me?“ и Му рече: „Господи, ти всичко знаеш; Ти знаеш, че Те обичам.“

Исус му казва: „Паси Моите овци.“

Истина, истина ти казвам: Когато беше по – млад, сам се опасваше и ходеше, където си щеше; а кога остарееш, ще простреш ръцете си, и друг ще те опаше и поведе, където не щеш.“

А това Той рече, като даваше да се разбере, с каква смърт Петър ще прослави Бога. И като рече това, казва му: „Върви подире Ми.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.