VII Пасхална Седмица – вторник – 07в

VIПасхална Седмица – вторник

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      20,17-27

В онези дни:

От Милит Павел прати в Ефес, да повика презвитерите църковни, и когато те дойдоха при него, рече им:

„Вие знаете, как от първия ден, когато стъпих в Асия, всичкото време бях с вас, служейки Господу с голямо смирение и много сълзи и сред изпитни, които ми идеха от злите замисли на юдейте; как не пропуснах нищо полезно да ви го не обадя и да ви не поуча пред народа и по къщите, като проповядвах на Юдеи и на Елини покаяние пред Бога и вяра в нашия Господ Исус Христос.

И ето сега свързан от Духа, аз отивам в Иерусалим, без да зная, какво ще ми се случи там – освен онова, което Дух Свети свидетелствува по всички градове, казвайки „Че ме чакат окови и скърби в Иерусалим.“ Но мене не ме е за нищо грижа, нито ми е свиден животът, стига само да свърша с радост попрището си и службата, която приех от Господа Исуса, да проповядвам Евангелието на Божията благодат.

И сега, ето, аз зная, че няма вече да видите лицето ми всички вие, между които ходих и проповядвах царството Божие. За това свидетелствувам в днешния ден, че съм чист от кръвта на всички, защото не пропуснах да ви известя всичката воля Божия.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 67, 10 – 11.20 – 21 (О: 33a)

 

О Земни царства, пейте на Бога.

 

Изобилен дъжд проливаше Ти, Боже; и когато Твоето наследство изнемогваше, Ти го подкрепяше. Твоят народ обитаваше там, под Твоята благост, Боже, Ти приготвище погребното за бедния. O

 

Благословен да бъде Господ всеки ден; Бог ни възлага бреме, но Той ни и спасява. Бог за нас е Бог за спасение; във властта на Господа, Вседържателя, е вратата на смъртта. О

 

О Алилуя. Ще помоля Отца, и ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас вовеки. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              17,1-11а

В онова време:

Исус дигна очи към небето и рече:

„Отче, дойде часът, прослави Сина Си, за да Те прослави и Син Ти; според както си Му дал власт над всяка плът, та чрез всичко, що си Му дал, да даде на тях живот вечен. А вечен живот е това, да познават Тебе единия истински Бог, и пратения от Тебе Исус Христос;

Аз Те прославих на земята, свърших делото, що Ми бе дал да изпълня. И сега, прослави Ме Ти, Отче, у Тебе Самия със славата, що имах у Тебе преди свят да бъде.

Явих Твоето име на човеците, които си Ми дал от света; те бяха Твои, и Ти Ми ги даде, и спазиха Твоето слово. Сега разбраха, че всичко, що си Ми дал, е от Тебе; защото словата, що си Ми дал, предадох им ги, и те приеха и разбраха истината, че съм от Тебе излязъл, и повярваха, че Ти си Ме пратил.

Аз за тях се моля: не за цял свят се моля, а за тях, които си Ми дал, защото са Твои. И всичко Мое е Твое, и Твоето Мое, и се прославих в тях. Не съм вече в света, но те са в света, а Аз ида при Тебе.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.