VII Пасхална Неделя – год. С – 07вгС

VII Пасхална Неделя

Година С

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      7, 55-60

В онези дни:

Стефан, изпълнен с Дух Свети, като погледна към небето, видя славата Божия и Исуса да стои отдясно на Бога, и каза: „Ето, виждам небесата отворени и Сина Човеческий да стои отдясно на Бога.“ Но те, като закрещяха с висок глас, затулиха ушите си и единодушно се нахвърлиха върху него. И, като го изведоха вън от града, хвърляха камъни върху му; а свидетелите сложиха дрехите си при нозете на един момък, по име Савел, и хвърлиха камъни върху Стефан, който се молеше и думаше „Господи Исусе, приеми духа ми.“ И, като коленичи, викна с висок глас: „Господи, не зачитай им тоя грях.“ И като каза това, почина.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 96, 1 и 2в.6 и 7с.9 (О: 1a и 9a)

 

О Господ царува, превъзвишен над цяла земя.

 

Господ царува да се радва земята, да се веселят многобройните острови; правда и съд е основа на престола Му. O

 

Небесата разгласят Неговата правда, и всички народи виждат Неговата слава, поклонете се пред Него, всички богове. О

 

Защото Ти, Господи, си висок над нила земя, превъзвишен над всички богове. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от книгата Откровение на Свети Иван Апостол.     22, 12 – 14.16 – 17.20

Аз, Иван, чух глас, който ми казваше:

Ето, ида скоро, и отплатата Ми е с Мене, за да въздам всекиму според делата му. Аз съм Алфа и Омега, начало и край, Първият и Последният. Блажени се, които изпълняват заповедите Му, за да имат право да ядат от дървото на живота и да влязат в града през портите.

Аз, Исус, изпратих Своя Ангел, да ви засвидетелствува това в църквите. Аз съм коренът и родът Давидов, утринната и светла звезда.“

И Духът и Невестата казват: „Дойди.“ И който чува, да каже: „Дойди“.И който е жаден, да дойде. И който желае, нека взема от водата на живота даром.

Който свидетелствува за това, казва: „Да, ида скоро.“

Амин, Дойди, Господи Исусе.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Няма да ви оставя сираци, казва Господ; отивам и ще дойда при вас, и сърцето ви ще се зарадва. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              17, 20 – 26

В онова време: Исус дигна очи към небето, помоли се и каза:

„Свети Отче, не само за тях се моля, но и за ония, които по тяхното слово повярват в Мене, да бъдат всички едно: както Ти, Отче, си в Мене, и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в нас едно, – та да повярва светът, че Ти си Ме пратил.

И славата, която Ми бе дал, Аз дадох на тях, за да бъдат едно, както Ние сме Едно; Аз съм в тях и Ти в Мене, за да бъдат в пълно единство, и за да познае светът, че Ти си Ме пратил и си ги възлюбил, както Мене възлюби.

Отче, тия, които си Ми дал, желая и те да бъдат с Мене там, дето съм Аз, за да гледат Моята слава, що си Ми дал, защото Ме възлюби, преди свят да се създаде.

Отче праведни, светът Те не позна; но Аз Те познах, и тия познаха, че Ти си Ме пратил; и явих им Твоето име и ще явя, та любовта, с която си Ме възлюбил, в тях да бъде, и Аз в тях.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.