VII Пасхална Неделя – год. В – 07вгВ

VII Пасхална седмица – Неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      1, 15 – 17.20а.20с – 26

В ония дни стана Петър посред учениците и рече (бяха се събрали около сто и двадесет души) „Мъже братя, трябваше да се изпълни написаното, що бе предрекъл Дух Свети чрез устата Давидова за Юда, водача на ония, които хванаха Исуса, защото той бе причислен към нас и получил бе жребието за тая служба. Защото в книгата на Псалмите е писано: „Достоинството му друг да вземе.“ И тъй, потребно е, един от тия мъже, които бяха с нас през цялото време, докато пребъдваше и обшуваше с нас Господ Исус, начевайки от Ивановото кръщение до деня, когато се възнесе от нас, – да бъде заедно с нас свидетел на възкресението Му.“

И поставиха двамина, Йосиф, именуван Варсава, когото нарекоха Юст, и Матия; след това се помолиха и казаха: „Ти, Господи, който познаваш сърцата на всички, покажи от тия двама един, когото си избрал, да приеме жребието на тая служба и на апостолството, от което отпадна Юда, за да отиде на своето място.“ Хвърлиха за тях жребие, и жребието се падна на Матия; и той беше причислен към единайсетте апостоли.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 102, 1 – 2.11 – 12.19 – 20ав (О: 19a)

 

О Господ е поставил Своя престол на небе.

 

Благославяй, душо моя, Господа: и цялата моя вътрешност Неговото свето име. Благославяй, душо моя, Господа, и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния. O

 

Защото колкото е високо небето над земята, толкова е велика милостта на Господа към ония, който се боят от Него: Колкото е далече изток от запад, толкова е отдалечил Той от нас нашите беззакония. О

 

Господ е поставил Своя престол на небесата, и царството Му всичко обладава. Благославяйте Господа, всички Негови Ангели, крепки по сила, които изпълнявате Неговата дума. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Йоан Апостол.     4, 11-16

Възлюбени, ако тъй ни възлюби Бог, и ние сме длъжни да обичаме един другиго. Бога никой никога не е видял. Ако обичаме един другиго, Бог пребъдва в нас, и любовта Му е съвършена у нас. В това познаваме, че ние пребъдваме в Него и Той в нас, дето ни е дал от Своя Дух.

И ние видяхме и свидетелствуваме, че Отец проводи Сина за Спасител на света. Който изповяда, че Исус е Син Божи, в него пребъдва Бог, и той – в Бога. И ние познахме любовта, която Бог има към нас, и повярвахме в това. Бог е любов, и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог – в него.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Няма да ви оставя сираци, казва Господ; отивам и пак ще дойда, и сърцето ви ще се развесели. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.            17, 11в-19

В онова време:

Исус дигна очи към небето, помоли се и каза:

„Отче свети, опази ги в Твоето име, тях, които си Ми дал, за да бъдат едно, както сме и Ние. Когато бях с тях на света, Аз ги пазех в Твоето име; ония, които си Ми дал, опазих, и никой от тях не погина, освен погибелния син, за да се сбъдне Писанието.

А сега ида при Тебе и казвам това в света, за да имат в себе си Моята радост пълна. Аз им предадох Твоето слово, и светът ги намрази, защото те не са от света, както и Аз не съм от него. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги опазиш от злото. Те не са от света, както и Аз не съм от него.

Освети ги чрез Твоята истина; Твоето слово е истина. Както Ти Мене прати в света, и Аз пратих в света; и за тях Аз посветявам Себе Си, та и те да бъдат осветени чрез истината.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.