VII Пасхална Неделя – год. А – 07вгА

VII Пасхална Неделя

Година А

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      1,12-14

След като Исус се възнесе на небето, Апостолите се върнаха в Иерусалим от планината, наречена Елеонска, която се намира близо до Иерусалим колкото един съботен път.

И като дойдоха, възлязоха в хорнината, дето и пребиваваха, Петър и Яков, Иван и Андрея, Филип и Тома, Вартоломей и Матей, Яков Алфеев и Симон Зилот, Юда Яковов. Те всички единодушно прекарваха в молитва и моление с някои жени и с Мария, майка на Исуса, и с Неговите братя.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 26, 1.4.7 – 8а (О: 13)

 

О Вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите

 

Гостпод е моя светлина и мое спасение, от кого ще се боя? Господ е крепост на моя живот, от кого ще се плаша? O

 

Едно само молих от Господа, само това искам: да пребъдвам в дома Господен пред всички дни на живота си, да гледам Господнята красота и да посешавам Неговия храм. О

 

Чуй, Господи, гласа ми, с който викам, помилвай ме и ме послушай, Сърцето ми повтаря Твоите думи: „Търсете лицето Ми.“ О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Петър Апостол.     4, 13 – 16

Възлюбени:

Доколкото участвувате в страданията на Христа, радвайте се, та и кога се яви Неговата слава, да се възрадвате и развеселите. Ако ви укоряват за име Христово, блажени сте, защото Духът на славата и Духът Божий почива върху вас. От тяхна страна Той бива хулен, а от ваша прославян. Никой, прочее, от вас да не страда като убиец или крадец, или злосторник, или като посегател на чуждо; но, ако страда като християнин, да се не срамува, а да прославя Бога за такава участ.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Няма да ви оставя сираци, казва Господ; ще отида и ще дойда при вас, и сърцето ви ще се зарадва. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              17, 1-11a

В онова време:

Като дигна очи към небето, Исус рече:

„Отче, дойде часът, прослави Сина Си, за да Те прослави и Син Ти, според както си Му дал власт над всяка плът, та чрез всичко, що си Му дал, да даде на тях живот вечен. А вечен живот е това, да познават Тебе, единият истински Бог, и пратения от Тебе Исуса Христа;

Аз Те прославих земята, свърших делото, що Ми бе дал да изпълня.

И сега прослави Ме Ти, Отче, у Тебе Самия със славата, що имах у Тебе пред свят да бъде.

Явих Твоето име на човеците, които си ми дал от света; те бяха Твои, и Ти Ми ги даде, и спазиха Твоето слово. Сега разбраха, че всичко, що си Ми дал, е от Тебе; защото словата, що си ми дал, предадох им ги и те приеха и разбраха наистина, че съм от Тебе излязъл, и повярваха, че Ти си Ме пратил.

Аз за тях се моля; не за цял свят се моля, а за тях, които си Ми дал, защото са Твои. И всичко Мое е Твое и Твоето Мое, и се прославих в тях. Не съм вече в света, но те са в света, и Аз ида при Тебе.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.