VII обикновена седмица литургия

VII СЕДМИЦА ПРЕЗ ГОДИНА

 

Входен Антифон                                                                                    Пс. 12, 6

Господи, на Твоята милост се уповавам. Сърцето ми се зарадва за спасението от Тебе, ще пея на Господа, който ме е облагодетелствал.

В неделя казва се Слава

 

Колекта

Стори, молим Ти се, всемогъщи Боже, като размишляваме ви­наги върху разумното, да изпълняваме с думи и дела, което Ти е угодно. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, който е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Све­тия Дух, през всички векове на вековете.


А О Боже, който в твоя Син, оголен и унижен върху кръста, откри силата на любовта, разтвори сърцето ни за дара на твоя Дух и разкъсай веригите на насилието и омразата, та в победата на доброто над злото да засвидетелстваме твоето Евангелие на по мирение и мир. Чрез нашия Господ Исус Христос…

В Боже на свободата и на мира, който в прошката на греховете ни даваш знака на новото сътворение, стори целият наш живот, помирен в твоята любов, да възхвалява и известява твоето милосьрдие. Чрез нашия Господ Исус Христос…

С Милостиви Отче, който в твоя единствен Син ни откриваш безкористната и всеобща любов, дай ни ново сърце, за да станем способни да обичаме и нашите неприятели и да благославяме тези, които са ни сторили зло. Чрез нашия Господ Исус Христос…


Над даровете

Господи, извършвайки със страхопочитание Твоите Тайни, сми­рено Ти се молим, да бъде полезно за спасението ни то­ва, което принасяме в чест на Твоето величие. Чрез Христа на­шия Господ.

 

Причастен Антифон                                                                              Пс 9,2 – 3

Ще възвестявам всички твои чудеса. Ще се радвам и тържествувам за Тебе, ще възпявам твоето име, всевишни.

или                                                                                                         Ив 11,27

Господи, аз вярвам, че ти си Христос, Синът Божи, който дойде на света.


А Мт 5,4б

„Ако обичате тези, които вас обичат, каква заслуга ще имате?“, казва Господ.

В Срв Мр 2,12

Всички хвалеха Бога за чудесата, извършени от Исуса.

С Лк 6,36

„Бъдете милосьрдни, както и вашият Отец е милосърден,“ казва Господ.


Следпричастна

Стори, молим Ти се, всемогъщи Боже, да получим плода на онова спасение, чийто залог получихме чрез тези Тайни. Чрез Христа нашия Господ.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.