VI седмица обикн. време – четвъртък – год. II – 06о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

VI седмица – четвъртък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Яков Апостол.                         2,1-9

Братя мои, дръжте вярата в Исуса Христа, нашия Господ на славата, без лицеприятие.

Защото, ако в събранието ви влезе човек със златен пръстен, с блескави дрехи, па влезе и сиромах с прости дрехи, и погледнете на облечения с блескави дрехи и му кажете: „Ти седни тук добре“, а на сиромаха кажете: „Ти стой там“, или „седни тук при подножието ми“, то не направихте ли в себе си разлика между тях и не станахте ли съдии с лукави помисли?

Послушайте, възлюбени мои братя: Нали сиромасите на света избра Бог да бъдат богати във вяра и наследници на царството, обещано от Него на ония, които Го обичат? А вие презряхте сиромаха. Нали богатите ви притесняват и нали те ви влачат по съдилища? Нали те хулят доброто име, с което се вие наричате?

Ако, изпълняваете обаче царския закон според Писанието: „Въз-люби ближния си като себе си“ – добре правите. Но, ако гледате на лице, грях правите и законът ви изобличава като престъпници.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 33, 2-3.4-5.6-7 (О: 7а)

 

О Сиромахът викна и Господ го изслуша.

 

Ще благославям Господа във всяко време; хвалата за Него е винаги в устата ми. С Господа ще се хвали душата ми, ще чуят кротките и ще се развеселят. О

 

Величайте Господа с мене, и да възхвалим името Му заедно. Подирих господа и Той ме послуша, и от всички мои опасности ме избави. О

 

Погледнете към Него и ще просияете, и лицата ви няма да се посрамят. Ето, сиромахът викна, и Господ го изслуша, и го спаси от всичките му беди. О

 

О Алилуя. Думите Ти, Господи, са дух и живот: Ти имаш думи за вечен живот. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              8,27-33

В онова време:

Излезе Исус и учениците Му по селата на Кесария Филипова. По пътя питаше учениците Си и им казваше: „За кого Ме мислят човеците?“

Те отговориха: „Едни – за Иван Кръстителя; други – за Илия, други пък – за едного от пророците.“

Той им каза: „А вие за кого Ме мислите?“ Петър Му отговори и рече: „Ти си Христос.“

И запрети им да говорят за Него, комуто и да било.

И начена да ги учи, че Син Човечески трябва много да пострада, да бъде отхвърлен от старейте, първосвещениците и книжниците, и да бъде убит, и на третия ден да възкръсне. И говореше за това открито.

Но Петър, като Го взе настрана, захвана да Му възразява. А Той, като се обърна и погледна учениците си, сгълча Петра и рече: „Махни се от Мене, сатана! Защото мислиш не за това, що е Божие, а що е човеческо.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.