VI седмица обикн. време – четвъртък – год. I – 06о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

VI седмица – четвъртък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Битие.                         9,1 – 13

Благослови Бог Ноя и синовете му и рече им: „Плодете се и се множете, и пълнете земята. Да се боят и да треперят от вас всички зверове земни и всички небесни птици, всичко, що се движи по земята, и всички морски риби: във ваши ръце са те предадени. И всичко, що се движи и живее, ще ви бъде за храна; като злак тревист давам ви всичко.

Само плът с душата й, сиреч с кръвта й, не яжте. Аз ще изискам и вашата кръв, в която е вашият живот, ще я изискам и от всеки звяр, ще изискам съшо душата на човека от ръката на човека, от ръката на брата му. Който пролее човешка кръв, и неговата кръв ще се пролее от човешка ръка; защото човек е създаден по образ Божий.

А вие се плодете и множете; ширете се по земята и се умножавайте на нея.

И рече Бог на Ной и на синовете му с него: „Ето, аз сключвам Моя завет с вас и с потомството ви подир вас, и с всяка жива душа, която е с вас, птиците и с добитъка, и с всички земни зверове, които са при вас, с всички излезнали от ковчега, с всички земни животни.

Сключвам Моя завет с вас, че няма вече да бъде изтребяна всяка плът с потопни води и не ще вече да има потоп, който да опустоши земята.“

И рече Бог: „Ето знакът на завета, който сключвам между Мене и между вас и между всяка жива душа, която е с вас, до вечни родове: Аз поставям Моята дъга в облака, за да бъде знак на завет между Мене и между земята.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 101,16 – 18.19 – 21.29 и 22 – 23 (О: 20 в)

 

О От небесата Господ погледна на земята.

 

Народите ще се убоят от името Ти, Господи, и всички земни царе – от Твоята слава; Защото Господ ще съгради Сион, и ще се яви в славата си. Ще погледне милостиво към молитвата на безпомощните и не ще презре молбите им. О

 

Ще се запише това за следващия род, и идещото поколение ще възхвали Господа. Защото Той надникна от светата Си височина, от небесата Господ погледна на земята; за да чуе стоновете на затворниците, да освободи синовете на смъртта. О

 

Синовете на твоите раби ще живеят, и потомството им ще се утвърди пред Твоето лице, за да разгласят името Господне на Сион и хвалата Му в Иерусалим; Когато се съберат народите и царствата заедно да служат на Господа. О

 

О Алилуя. Думите Ти, Господи, са дух и живот: Ти имаш думи за вечен живот. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              8,27-33

В онова време:

Излезе Исус и учениците Му по селата на Кесария Филипова. По пътя питаше учениците Си и им казваше: „За кого Ме мислят човеците?“

Те отговориха: „Едни – за Иван Кръстителя; други – за Илия, други пък – за едного от пророците.“

Той им каза: „А вие за кого Ме мислите?“ Петър Му отговори и рече: „Ти си Христос.“

И запрети им да говорят за Него, комуто и да било.

И начена да ги учи, че Син Човечески трябва много да пострада, да бъде отхвърлен от старейте, първосвещениците и книжниците, и да бъде убит, и на третия ден да възкръсне. И говореше за това открито.

Но Петър, като Го взе настрана, захвана да Му възразява. А Той, като се обърна и погледна учениците си, сгълча Петра и рече: „Махни се от Мене, сатана! Защото мислиш не за това, що е Божие, а що е човеческо.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.