VII седмица обикн. време – събота – год. II – 07о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

VII седмица – събота

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Яков Апостол.                         5,13-20

Възлюбени:

Страда ли зле някой между вас? Нека се моли. Весел ли е някой? Нека пее псалми. Болен ли е някой между вас? Нека повика пресвитерите църковни, и те да се помолят над него, като го помажат с елей в името Господне; и молитвата, произлизаща от вярата, ще из-цери болния, и Господ ще го дигне, и, ако грехове е сторил, ще му се простят.

Изповядвайте си един другиму греховете и молете се един за друг, за да се изцерите; голяма сила има усърдната молитва на праведника. Илия беше подобострастен нам човек, и с молитва се помоли да няма дъжд; и не валя дъжд на земята три години и шест месеца, и пак се помоли, и небето даде дъжд, и земята произведе своя плод.

Братя мои, ако някой между вас се отклони от истината, и друг го обърне, нека тоя знае, че, който е обърнал грешник от лъжливия му път, ще спаси една душа от смърт и ще покрие много грехове.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 140,1-2.3 и 8 (О: 2а)

 

О Да възлезе. Господи, молитвата ми, като тамян пред Твоето лице.

 

Господи, към Тебе викам, побързай към мене; чуй гласа на молбата ми, когато викам към Тебе. Да възлезе молитвата ми като тамян пред Твоето лице, въздигането на ръцете ми – като вечерна жертва. О

 

Постави, Господи, стража на устата ми, и огради вратата на устните ми. Но към Тебе, Господи, Господи, са очите ми; на Тебе се уповавам, не отритвай душата ми. О

 

О Алилуя. Благословен си. Отче, Господарю на небето и на земята, защото си открил на малките тайните на царството.  О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              10,13-16

В онова време:

Донасяха при Него деца, за да се докосне до тях; а учениците забраняваха на ония, които ги донасяха.

Като видя това, Исус възнегодува и им рече: „Оставете децата да дохождат при Мене и не им пречете, защото на такива е царството Божие. Истина ви казвам: Който не приеме царството Божие като дете, той няма да влезе в него.“

И като ги прегърна, възлагаше върху им ръце и ги благославяше.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.