VI седмица обикн. време – събота – год. II – 06о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

VI седмица – събота

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Яков Апостол.                         3,1-10

Братя мои, недейте мнозина става учители, като знаете, че по-голямо осъждане ще получим. Защото ние всинца много грешим.

Който не греши с дума, той е съвършен човек: мощен да обуздае и цялото тяло. Ето, ние туряме юзда в устата на конете, за да ни се покоряват, и управляваме цялото им тяло. Ето, и корабите, ако и да са толкова големи и биват тласкани от бурни ветрове, с малко кърмилче се насочват, където кърмиларят желае.

Тъй и езикът е мъничък член, но големи работи говори. Ето, малък огън, а колкова гора запаля; И езикът е огън, украшение на неправдата; езикът се намира в такова положение между нашите членове, че скверни цялото тяло и запаля колелото на живота, като сам бива запалян от геената.

Защото всякакъв вид зверове и птици, влечуги и риби се укротява и е укротен от човешкото естество, а езика никой човек не може укроти; той е неудържимо зло и е пълен със смъртоносна отрова. С него благославяме Бога и Отца и с него и кълнем човеците, сътворени по подобие Божие. Из същите уста излиза и благословия и клетва. Не трябва, братя мои, това тъй да бъде.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 11,2-3.4-5.7-8. (О: 8а)

 

О Ти, Господи, ще ни запазиш.

 

Спаси ме. Господи, защото не остана праведен, защото няма верни между синовете човешки. Лъжа говори всеки на ближния си; лъстиви са устата, говорят с престорено сърце. О

 

Господ ще изтреби всички лъстиви уста, и високомерния език. Онези, които думат: „С езика си ще надвием; устата ни са с нас; кой ни е господар?“ О

 

Думите на Господа са думи чисти, сребро, очистено от пръст в горнило, седем пъти претопено. Ти, Господи, ще ни запазиш и ще ни завардиш от този род на веки. О

 

О Алилуя. Небесата се отвориха и гласът на Отца загърмя: „Този е моят възлюбен Син; Него слушайте.“ О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              9,1-12

В онова време:

Исус взе със Себе си Петър, Яков и Иван и заведе ги сами на висока планина насаме; и се преобрази пред тях. Дрехите Му станаха бляскави, твърде бели, като сняг, каквито белилник на земята не може избели. И яви им се Илия с Мойсей, и разговаряха с Исуса.

Тогава Петър заговори и рече на Исуса: „Рави, добре е да бъдем тук; да направим три сенника; за Тебе един, за Мойсей един, и един за Илия.“

Защото не знаеше какво да каже; понеже бяха уплашени.

И яви се облак, та ги засени и от облака дойде глас, който казваше: „Този е Моя възлюбен Син; Него слушайте!“ И отведнъж, като погледнаха наоколо никого вече не видяха със себе си, освен едного Исуса.

А когато слизаха от планината. Той има заповяда да не обаждат никому, що видяха, освен кога Син Човечески възкръсне от мъртвите. И те удържаха тая дума, питайки се един други, що значи това: „Да възкръсне от мъртвите.“

И Го питаха, като му казваха: „А защо книжниците казват, че първом Илия трябва да дойде!“

Той пък им отговори и рече: „Илия, първом като дойде, ще уреди всичко; а Син Човечески, както е писано за Него, трябва да пострада много и да бъде унижен. Но казвам ви, че и Илия дойде, както е писано за него, и сториха му, каквото си искаха.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.