VI седмица обикн. време – сряда – год. II -06о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

VI седмица – сряда

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Яков Апостол.                         1,19-27

И тъй, възлюбени мои братя. Нека всеки човек бъде бърз на слушане, бавен на говорене, бавен на гняв, защото човешкият гняв не върши Божия правда. Затова, като отхвърлите всяка нечистота и набрана злоба, с кротост приемайте насаденото слово, което може да спаси душите ви.

Бъдете изпълнители на словото, а не само слушатели, мамещи себе си. Защото, който слуша словото и го не изпълнява, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледало; погледне се, отмине, и веднага забравя, какъв е бил. Но който вникне в съвър­шения закон на свободата и пребъде в него, той бидейки незабравлив слушател, а изпълнител на делото, ще бъде блажен в действията си.

Ако някой от вас мисли, че е блогочестив, но не обуздава езика си, а мами сърцето си, неговото благочестие е суетно. Чисто и непорочно блогочестие пред Бога и Отца е това: да пригледваш сираци и вдовици в техните скърби и да се пазиш неосквернен от света.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 14,2-3ав.3сд-4ав. 5 (О: 1в)

 

О Кой може да обитава на Твоята света планина. Господи?

 

Онзи, който ходи непорочно, и върши правда, и в сърцето си говори истина, който не клевети с езика си. О

 

Не прави зло на приятеля си, и не понася хули за ближния си. Онзи, в чиито очи е презрян отхвърленият, но слави онези, които се боят от Господа. О

 

Който не дава парите си с лихва, и не приема дарове против невинния. Който постъпва тъй, няма да се поклати на веки. О

 

О Алилуя. Отец на нашия Господ Исус Христос да просвети очите на сърцето ни, за да познаем, в що се състои надеждата на нашето призвание. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              8,22-26

В онова време:

Исус и учениците Му дохождат във Витсаида: и довеждат при Него един сляп и молят Го да се докосне до него. Като хвана слепия за ръка, изведе го вън от селото и, като плюна на очите му, сложи върху му ръце и го попита: „Вижда ли нещо? Той, като погледна нагоре, каза: „Виждам човеците да минават като дървета.

После пак сложи ръце на очите му и го накара да погледне. И върна се зрението му, и виждаше всичко ясно.

И го изпрати у дома му, като рече: „Нито се отбивай в селото, нито пък разказвай някому там за това“.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.