VI седмица обикн. време – понеделник – год. II – 06о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

VI седмица – понеделник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Яков Апостол.                         1,1—11

Яков, раб на Бога и на Господа Исуса Христа, праща поздрав на дванадесетте колена, които живеят пръснато.

Смятайте го за голяма радост, братя мои, когато паднете в разни изкушения. Като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда търпение; търпението пък нека бъде съвършено нещо, за да бъдете съвършени и цялостни, без никакъв недостатък.

Ако ли някому от вас не достига мъдрост, нека проси от Бога, който дава на всички щедро и без укор, и ще му се даде. Но да проси с вяра и никак да се не съмнява; защото, които се съмнява, прилича на морска вълна, издигана и размятана от вятъра; такъв човек да не мисли, че ще поучи нещо от Господа. Човек двоедушен във всичките . си пътища е неуреден.

Униженият брат да се хвали със своята висота, а богатият — със своето унижение, защото той ще премине както цвят от трева: изгря слънцето с жегата си и изсуши тревата, и цветът йотлетя, и хубостта на нейния изглед изчезна; тъй ще увехне и богатият в своите пътища.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 118,67.68.71.72.75.76 (О: 77а)

 

О Да дойде върху ми Твоето милосърдие. Господи, и аз ще живея.

 

Преди моето страдание, аз се заблуждавах; а сега пазя Твоето слово. Благ и благодателен си Ти, научи ме на Твоите наредби. О

 

Добре ми е, че пострадах, та да се науча на Твоите наредби. Законът на Твоите уста е за мене по-добър от хиляда късове злато и сребро. О

 

Зная, Господи, че Твоите съдби са праведни, и по справедливост Ти ме наказа. Нека, прочее. Твоята милост ми бъде утеха по Твоето слово към Твоя раб. О

 

О Алилуя. Аз съм пътят, истината и животът, казва Господ; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              8,11-13

В онова време:

Излязоха фарисеите и почнаха да се препират с Него и, изкушавайки Го, искаха Му личба от небето. А Той въздъхна дълбоко и рече: „За какво тоя род иска личба? Истина ви казвам, няма да се даде личба на тоя род.“

И като ги остави, пак влезе в кораба и мина на отвъдната страна.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.