VI седмица обикн. време – понеделник – год. I – 06о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

VI седмица – понеделник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Начало на книгата Битие.                         4,1-15.25

Адам позна Ева, жена си, и тя зачена и роди Каин, и рече: „Придобих човек от Господа.“ Роди още и брата му Авел. И Авел стана пастир на овни, а Каин беше замеделец.

След няколко време Каин принесе на Господа дар от земните плодове. И Авел също принесе от първородните на стадото си и от тлъстината им. И Господ погледна благосклонно на Авел и на дара му; а на Каин и на дара му не погледна благосклонно. Каин се много огорчи, и лицето му се помрачи.

И каза Господ на Каин: „Защо се ти огорчи? И защо се помрачи лицето ти? Ако правиш добро, не подигаш ли глава? Ако пък не правиш добро, то грехът ти стои пред вратата; той те влече към себе си, но ти владей над него.“

И рече Каин на брата си Авел: „Да идем на полето!“ И когато бяха на полето, Каин нападна брата си Авел и го уби.

И рече Господ на Каин: „Де е брат ти Авел?“

Той отговори: „Не зная; Нима съм пазач на брата си?“

И рече Господ: „Какво стори? Гласът на братовата ти кръв вика от земята към мене; и cera проклет да си от земята, която е отворила устата си да приеме братовата ти кръв от твоята ръка. Когато работиш земята, тя не ще ти дава вече силата си; ти ще бъдеш изгнаник и скитник по земята.“

И рече Каин на Господа: „Наказанието ми е по-голямо, отколкото може да се понесе. Ето, Ти сега ме пропъждаш от лицето на земята, и аз ще се скрия от лицето Ти и ще бъда изгнаник и скитник по земята; и всеки, който ме срещне, ще ме убие.“

И Господ му каза: „Затова именно на всеки, който убие Каин седемкратно ще се отмъсти.“

Тогава Господ сложи на Каин знак, за да го не убие някой, който го срещне.

Адам пак позна жена си и тя му роди син, и му даде име Сит, казвайки „Бог ми даде друго чедо вместо Авел, когото Каин уби.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 59,1.8.1вс-17.20-21 (О: 14a)

 

О Принеси на Бога хвалебна жертва.

 

Бог на боговете, Господ заговори, и призова земята от изгрев слънце до запад. Не за твоите жертви ще те укорявам; твоите всесъжения винаги са пред Мене. О

 

Защото проповядваш Моите наредби, и влагаш в устата си завета Ми? А сам мразиш наставленията Ми и хвърляш зад себе си думите ми. О

 

Седиш и говориш против брата си, клеветиш майчиния си син. Ти върши това, и Аз мълчах. Ти помисли, че Аз съм, какъвто си ти: ще те изоблича и ще представя пред очите ти греховете ти“. О

 

О Алилуя. Аз съм пътят, истината и животът, казва Господ; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              8,11-13

В онова време:

Излязоха фарисеите и почнаха да се препират с Него и, изкушавайки Го, искаха Му личба от небето. А Той въздъхна дълбоко и рече: „За какво тоя род иска личба? Истина ви казвам, няма да се даде личба на тоя род.“

И като ги остави, пак влезе в кораба и мина на отвъдната страна.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.