VI седмица обикн. време – петък – год. II – 06о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

VI седмица – петък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Яков Апостол.                         2,14-24.26

Каква полза, братя мои, ако някой казва, че имал вяра, а дела няма? Може ли да го спаси вярата? Ако един брат или сестра са голи и нямат дневната храна, а някой от вас им рече: „Идете си смиром, грейте се и насищайте се“, пък не им даде, що е потребно за тялото, – каква полза? Тъй и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва.

Но ще рече някой: „Ти имаш вяра, пък аз имам дела;“ Покажи ми вярата си без твоите дела, и аз ще ти покажа вярата си от моите дела. Ти вярваш, че Бог е един: добре правиш; и бесовете вярват, и треперят. Но искаш ли да разбереш, о суетни човече, че вярата без дела е мъртва? Нали с дела се оправда Авраам, нашият Отец, като положи върху жертвеника сина си Исаак? Видиш ли, че вярата съдействуваше на делата му, и чрез делата вярата стана съвършена? И изпълни Писанието, което казва: „Повярва Авраам на Бога, и това му се вмени за оправдание“, и той биде наречен приятел Божий.

Видите ли, че човек се оправдава с дела, а не само с вяра? Защото, както тялото без дух е мъртво, тъй и вярата без дела е мъртва.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 11,1-2.3-4.5-6. (О: Срв 1)

 

О Блажен е онзи човек, който крепко обича заповедите на Господа.

 

Блажен е онзи човек, който се бои от Господа, и който крепко обича Неговите заповеди. Неговото потомство ще бъде силно на земята, родът на праведните ще бъде благословен. О

 

Изобилие и богатство има в неговия дом, и правдата му ще пребъдва вечно. В тъмнина изгрява светлината на правите, тя е блага, милостива и праведна. О

 

Добрият човек се см плява и на заем дава, в съда той ще даде твърдост на думите си. Той няма да се поклати до века. О

 

О Алилуя. Нарекох ви приятели, казва Господ, защото ви казах всич­ко, що съм чул от Отца Си. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              8,34-38; 9,1

В онова време:

Исус, като повика народа с учениците си, рече им: „Който иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и Me последва. Защото, който иска да спаси душата си, ще я погуби; а който погуби душата си заради Мене и Евангелието, той ще я спаси.

Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си?

Защото, който се срами от Мене и от думите Ми в тоя прелюбо-деен и грешен род, и Син Човечески ще се срами от него, кога дойде в славата на Отца Си със светите Ангели.“

И рече им: „Истина ви казвам: тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят царството Божие, дошло в сила.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.