VI седмица обикн. време – петък – год. I – 06о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

VI седмица – петък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Битие.                         11,1 – 9

По цялата земя имаше един език и един говор. Като се дигнаха хората от Изток, те намериха равнище в Сенеарската земя и се заселиха там. И рекоха един на друг: „Хайде да направим тухли и да ги изпечем на огън“. И тухлите им служеха вместо камъни, а земната смола – вместо вар.

И рекоха „Хайде да си съградим град и кула, висока до.небето; и да си спечелим име, преди да се разпръснем по лицето на цялата земя.“

Тогава Господ слезе да види града и кулата, що градяха синовете човешки. И рече: „Ето, един народ са, и всички имат един език, а какво са почнали да правят; и няма да се откажат от онова, що са намислили да правят. Нека слезем и смесим там езиците им, тъй че един да не разбира езика на другия.“

И пръсна ги Господ оттам по цялата земя; и те спряха да зидат града. Затова му е дадено името Вавилон, понеже там Господ смеси езика на цялата земя, и оттам ги пръсна Господ по цялата земя.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 32,10 – 11.12 – 13.14 – 15 (0 12в)

 

О Блажен онзи народ, който Господ си е избрал за наследие.

 

Блажен е онзи човек, който се бои от Господа, и който крепко обича Неговите заповеди. Неговото потомство ще бъде силно на земята, родът на праведните ще бъде благословен. О

 

Блажен онзи народ, на който Господ е Бог, и племето, което Той си е избрал за наследие. От небесата гледа Господ, вижда всички синове човешки. О

 

От престола, на който седи, гледа на всички, които живеят по земята, на всички тях Той е създал сърцата и вниква във всички техни дела. О

 

О Алилуя. Нарекох ви приятели, казва Господ, защото ви казах всич­ко, що съм чул от Отца Си. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              8,34-38; 9,1

В онова време:

Исус, като повика народа с учениците си, рече им: „Който иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и Me последва. Защото, който иска да спаси душата си, ще я погуби; а който погуби душата си заради Мене и Евангелието, той ще я спаси.

Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си?

Защото, който се срами от Мене и от думите Ми в тоя прелюбо-деен и грешен род, и Син Човечески ще се срами от него, кога дойде в славата на Отца Си със светите Ангели.“

И рече им: „Истина ви казвам: тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят царството Божие, дошло в сила.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.