VI седмица обикн. време – вторник – год. II -06о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

VI седмица – вторник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Яков Апостол.                         1,12-18

Възлюбени:

Блажен е оня човек, който търпи изкушение, защото, след като бъде изпитан, ще получи венеца на живота, що Господ е обещал на ония, които Го обичат.

Никой, кога е в изкушение, да не казва: Бог ме изкушава; защото Бог се от зло не изкушава, а и сам не изкушава никого, но всеки се изкушава, увличан и примамван от собствената си похот; след това похотта, като зачене, ражда грях, а грехът, извършен, ражда смърт.

Не се заблуждавайте, възлюбени мои братя. Всяко добро даяние и всеки съвършен дар иде отгоре, слизайки от Отца на светлините, у Когото няма изменение, нито сянка от промяна. Той ни роди по своя воля чрез словото на истината, за да бъдем като начатък на създанията Му.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 93,12-13а.14-15.18-19 (О: 12а)

 

О Блажен онзи човек, когато вразумяваш Ти, Господи.

 

Блажен онзи човек, когото вразумяваш Ти, Господи, и поучаваш на Твоя закон, за да му дадеш покой в усилни дни. О

 

Защото Господ няма да отхвърли своя народ, и няма да остави своето. Защото съдът ще се възвърне към правдата, и подире му ще тръгнат всички прави по сърце. О

 

Когато казвах: „Ногата ми се колебае“. Твоята милост. Господи, ме подкрепяше. Кога се умножават моите скърби в сърцето ми. Твоите утешения усла-ждат душата ми. О

 

О Алилуя. Ако някой ме обича, ще спази словото Ми, и моят Отец ще го възлюби, и ще дойдем при Него и жилище у него ще направим. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              8,14-21

В онова време:

Учениците Му бяха забравили да вземат хляб и нямаха със себе си в кораба, освен един хляб. А Исус им заповяда и рече: „Внимавайте, пазете се от кваса фарисейски и кваса Иродов“.

И размишляваха помежду си, думайки: „Това ще да е, задето нямаме хляб“.

А Исус, като узна, каза им: „Какво размишлявате, задето нямате хляб? Още ли не разбирате и не разумявате? Още ли е вкаменено сърцето ви? Очи имате, не виждате ли? Уши имате, не чувате ли? И не помните ли? Когато разчупих петте хляба за пет хиляди души, колко пълни коша къшеи дигнахте?“

Казват Му: „Дванадесет“.

„А когатo седемте хляба за четири хиляди, колко кошници дигнахте от останалите къшеи?

Отговориха Му: „Седем“.

И рече им: „Как още не разбирате?“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.