VI седмица обикн. време – вторник – год. I -06о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

VI седмица – вторник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Начало на книгата Битие.                         6,5- 8;7,1-5.10

Господ видя, че развратът между, човеците на земята е голям, и всичките му сърдечни мисли и помисли бяха зло във всяко време, разкая се, задето беше създал човека на земята, и се огорчи в сърцето си.

И рече: „Ще изтребя от лицето на земята човеците, които сътворих; от човек до скот, гадове и птици небесни ще изтребя, защото се разкаях, че ги създадох.“

А Ной намери благодат през очите на Господа.

И рече Господ на Ной „Влез ти и цялата ти челяд в ковчега, защото тебе видях праведен пред Мене в този род. И от всеки чист добитък вземи по седем, от мъжки и женски пол, а от нечистия добитък – по две, от мъжки и женски пол. Тъй също от птиците небесни по седем, от мъжки и женски пол, за да запазиш род за цялата земя. Защото след седем дена Аз ще изливам дъжд на земята четиридесет дена и четиридесет нощи; и ще изтребя от земното лице всички същества, които съм създал.“

Ной направи всичко, що му Господ заповяда. След седемте дена потопните води дойдоха на земята.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 2,1а и 2.3ас-4.3в и 9в-10 (О: 11в)

 

О Господ ще благослови с мир своя народ.

 

Въздайте на Господа, синове Божии, въздайте на Господа слава на името Му, поклонете се на Господа в благолепното Му светилище. О

 

Гласът Господен се носи над водите, Господ загърмя над големите води. Гласът Господен е силен, гласът Господен е величествен. О

 

Бог на славата загърмя; и в храма му всичко възвестява Неговата сила. Господ е седял над потопа, и ще седи Господ като Цар навеки. О

 

О Алилуя. Ако някой ме обича, ще спази словото Ми, и моят Отец ще го възлюби, и ще дойдем при Него и жилище у него ще направим. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              8,14-21

В онова време:

Учениците Му бяха забравили да вземат хляб и нямаха със себе си в кораба, освен един хляб. А Исус им заповяда и рече: „Внимавайте, пазете се от кваса фарисейски и кваса Иродов“.

И размишляваха помежду си, думайки: „Това ще да е, задето нямаме хляб“.

А Исус, като узна, каза им: „Какво размишлявате, задето нямате хляб? Още ли не разбирате и не разумявате? Още ли е вкаменено сърцето ви? Очи имате, не виждате ли? Уши имате, не чувате ли? И не помните ли? Когато разчупих петте хляба за пет хиляди души, колко пълни коша къшеи дигнахте?“

Казват Му: „Дванадесет“.

„А когатo седемте хляба за четири хиляди, колко кошници дигнахте от останалите къшеи?

Отговориха Му: „Седем“.

И рече им: „Как още не разбирате?“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.