VI седмица обикновено време – неделя год. В – 06огВ

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

VI седмица – неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Левит.                                       13,1-2.44-46

Говори Господ на Мойсей и на Аарон, думайки: „Когато се появи някому по кожата на тялото оток, или лишеи, или петно, и по кожата на тялото му се покаже нещо, като рана от проказа, да го доведат при свещеника Аарон, или при едного от неговите синове, свешеници.

И тъй, който е заразен от проказа, и отделен според мнението на свещеника, да раздере дрехата си, и главата му да бъде открита, и да бъде забулен до устата, и да вика, че е нечист. През всичкото време, докле трае раната му и е нечист, да живее сам вън от стана.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 31,1-2.5.11 (O: срв 7)

 

О Ти си моя закрила, окръжаваш ме с радост на избавление.

 

Блажен е онзи, комуто беззаконията са простени, и чиите грехове са покрити.  Блажен е онзи човек, комуто Господ няма да вмени грях, и в чийто дух няма лукавство! O

 

Аз Ти открих греха си и не скрих беззаконнието си: Казах: Ще изповядам на Господа моите престъпления. И Ти сне от мене вината на греха ми. О

 

Веселете се в Господа и радвайте се, праведници, тържествувайте всички прави по сърце. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.                           10,31-11,1

Братя:

ядете ли, пиете ли, или нещо друго вършите всичко за слава Божия вършете. Не ставайте съблазън ни за юдеи, ни за елини, ни за Църквата Божия; както и аз угаждам във всичко на всички и не търся своята полза, а ползата на многото, за да се спасят.

Бъдете мои подражатели, както съм и аз на Христа.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Велик пророк се издигна между нас, и Бог посети своя народ. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              1,40-45

В онова време:

Дохожда при Исуса един прокажен и, молейки го, пада пред Него на колене и Му казва „Ако искаш, можеш ме очисти“. А Исус, като се смили, протегна ръка, докосна се до него и му рече: „Искам, очисти се!“ И след тези Негови думи проказата веднага се махна от него, и той стана чист.

И като го изгледа строго, Исус начаса го отпрати, и му рече: „Гледай, никому нищо не обаждай, а иди, покажи се на свещеника, и принеси за очистянето си, каквото е заповядал Мойсей, тям за свидетелство.“

А той, като излезе, захвана да разказва много и да разглася за станалото, тъй че Исус не можеше вече явно да влезе в града, а се намираше навън, в самотни места, и дохождаха при Него от всякъде.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.