VI седмица обикновено време – неделя год. А – 06огА

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

VI седмица – неделя

Година А

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Исуса, син Сирахов.                                       15, 16-21

Ако желаеш, ще запазиш заповедите и ще завардиш благоугодна вярност.

Той е предложил огън и вода: към което желаеш, ще простреш ръка.

Пред човека е живот и смърт, и което той пожелае, то ще му се  даде.

Велика е премъдростта на Господа, силен в-Той с могъщество и всичко вижда.

Очите Му са върху онези, които Му се боят, а Той знае всяко човешко дело.

Никому Той не е заповядал да постъпва нечестиво и никому не дал позволение да греши.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 118,1 – 2.4 – 5.17 – 18.33 – 34 (О: 1a)

 

О Блажени непорочните, които ходят по закона Господен.

 

Блажени непорочните, в пътя си, които ходят по закона Господен. Блажени, които пазят откровенията на Бога, и от все сърце Го търсят. O

 

Ти заповяда да пазя твърдо Твоите заповеди. О, да бяха се насочили моите пътища към спазване Твоите устави. О

 

Покажи милост към Твоя раб, и ще живея, и ще пазя Твоето слово. Отвори очите ми и ще видя чудесата на твоя закон. О

 

Господи, посочи ми пътя на Твоите устави, и ще се държа о него до край. Вразуми ме, и ще спазвам Твоя закон, и ще го пазя от все сърце. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.                           2,6 – 10

Братя,

Мъдрост проповядваме между съвършените, ала мъдрост не на този век, нито на преходните властници в тоя свят.

А проповядваме Божията премъдрост, тайна съкровена, която Бог е предопределил преди векове за наша слава; която никой от властниците на тоя век не е познал; защото, ако бяха я познали, не биха разпнали Господа на славата. Но, както е писано; „Око не е виждало, ухо не е чувало и човеку на ум не е идвало това, що Бог е приготвил за ония, които Го обичат.“

А нам Бог откри това чрез Своя Дух, защото Духът прониква във всичко, дори и в дълбините Божии.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Благословен си, Отче, Господи на небето и на земята, защото си открил на малките тайните на царството. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              5,17 – 37

В онова време Исус каза на учениците си:

„Не мислете, че съм дошъл да наруша Закона или Пророците: не да наруша съм дошъл, а да изпълня. Защото, истина ви казвам: Докле премине небето и земята, ни една йота, или една чертица от Закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.

И тъй, който наруши една от най-малките тия заповеди и тъй поучи човеците, той най-малък ще се нарече в нарството небесно; а който изпълни и поучи, той велик ще се нарече в царството небесно.

Защото, казвам ви, ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в царството небесно.

Слушали сте, че бе казано на древните: „Не убивай“. А който убие, виновен е пред съда. Аз пък ви казвам, че всеки, който се гневи на брата без причина, виновен ще бъде пред съда, а който каже на брата: „рака“, виновен ще бъде пред синедриона. А който пък каже:  „Безумнико“, виновен ще бъде за геената огнена.

И тъй, ако принасяш дара си на жертвеника, и там си спомниш, че брат ти има нешо против тебе, остави дара си там през жертвеника и иди първом се помири с брата си, и тогава дойди и пренеси дара си.

Помирявай се с противника си скоро, докле си още на път с него към съдилището, за да не би някак противникът ти да те предаде на съдията, а съдията да те предаде на слугата и да бъдеш хвърлен в тъмнина; истина ти казвам: няма да излезеш оттам, докле не върнеш и последната стотинка.

Слушали сте, че бе казано на древните: „Не прелюбодействувай“. Аз пък ви казвам, че всеки, който поглежда на жена с пожелание, вече е прелюбодействувал с нея в сърнето си.

И ако дясното ти око те съблазнява, извади го и го хвърли от себе си; защото по-добре е за тебе да погине един твой уд, а не нялото ти тяло да бъде хвърлено в геената огнена. И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и я хвърли от себе си; защото по-добре е за тебе да погине един твой уд, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в геената.

Казано бе също. „Ако някой напусне жена си, нека й даде разводно писмо“. Аз пък ви казвам: Който напусне жена си, не поради прелюбодеяние, той я прави да прелюбодействува; и който се ожени за напусната, той прелюбодействува.

Слушали сте още, че бе казано на древните: „Клетва не престъпяй, а изпълнявай пред Господа клетвата си“. Аз пък ви казвам: Да се не кълнете никак: ни в небето, защото е престол Божий; ни в земята, защото е подножие на нозете My; ни в Иерусалим, защото е град на великия Цар; ни в главата си се кълни, защото не можеш направи ни един косъм бял или черен.

Но думата ви да бъде „да, да; не, не; а каквото е повече от това, то е от Лукавия“.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.