VI Пасхална Седмица – четвъртък – 06в

VI Пасхална Седмица – четвъртък

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      18,1-8

В онези дни:

Павел остави Атина и дойде в Коринт; и, като намери един юдеин, на име Акил, родом от Понт, дошъл наскоро от Италия с жена си Прискила (защото Клавдий бе заповядал да напуснат Рим всички юдеи), дойде при тях. И понеже имаше същия занаят, остана у тях и работеше; а занаятът им беше да правят шатри. И всяка събота той говореше в синагогата и убеждаваше юдеи и елини.

А когато Сила и Тимотей слязоха от Македония, Павел беше от своя дух подбуждан да свидетелствува пред юдеите, че Исус е Христос. Но, понеже те се противяха и хулеха, той си отърси дрехите и им каза „Кръвта ви върху главите ви; аз съм чист, отсега отивам при езичниците.“

И като се дигна оттам, дойде у някой си, на име Юст, който почиташе Бога, и чиято къща беше до синагогата. А Криси, началник на синагогата, повярва в Господа с целия си дом и мнозина Коринтяни, слушайки Павел, вярваха и се кръщаваха.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 97, 1 – 2 – Зав. Зсд – 4 (О: Срв 2в)

 

О Пред очите на народите Господ откри Своето спасение.

 

Възпейте на Господа песен нова, защото Той извърши чудеса. Неговата десница и Неговата света мишца Му доставиха победа. O

 

Господ яви Своето спасение, пред очите на народите откри Своята правда. Спомни Си Той Своята милост и верността Си към Израилевия дом. О

 

Всички краище земни видяха спасението на нашия Бог. Възклицавайте на Господа, цяла земйо; тържествувайте, веселете се и пейте. О

 

О Алилуя. Няма да ви оставя сираци, казва Господ; ще отида и ще дойда при вас, и сърцето ви ще се зарадва. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              16,16-20

В онова време:

Исус каза на учениците Си: „Още малко, и няма да Ме виждате, и пак след малко, ще Ме видите, защото отивам при Отца.“

Тогава някой от учениците Му си рекоха един на друг: „Що е това, дето ни казва: „Още малко, и няма да Ме виждате, и пак след малко, ще Ме видите“ и „Че Аз отивам при Отца?“ И си думаха: „Що е това, дето казва: „Още малко?“ Не знаем какво говори.“

Исус разбра, прочее, че искат да Го питат, и рече им: „За това ли се питате един други, дето казах: „Още малко, и няма да Ме виждате, и пак: „След малко, ще Ме видите?“ Истина, истина ви казвам, че вие ще се разплачете и разридаете, а светът ще се възрадва; Вие ще бъдете наскърбени, но скръбта ви ще се обърне на радост.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.