VI Пасхална Седмица – събота – 06в

VI Пасхална Седмица – събота

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      18,23-28

Като престоя в Антиохия няколко време Павел замина и обхождаше редом страната Галатийска и Фригия и утвърдяваше всички ученици.

И дойде в Ефес някой си юдеин, на име Аполос, родом от Александрия, мъж красноречив и силен в Писанията. Той беше наставен в пътя Господен и, разпален духом, говореше и поучаваше правилно за Господа, ако и да знаеше само за Ивановото кръщение. Той начена да говори смело в синагогата. Като го чуха Акил и Прискила, прибраха го и му обясниха по – точно пътя Господен.

А когато той искаше да замине за Ахайя, братята се обърнаха с писма до тамошните ученици, за да го приемат; и той, като стигна там, спомогна много на повярвалите чрез благодатта, защото силно изобличаваше юдеите пред цял народ, като доказваше чрез Писанията, че Исус е Христос.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 46, 2 – 3.8 – 9.10 (О: 8а)

 

О Бог е Цар на цяла земя.

 

Заплескайте с ръце, всички народи, възкликнете към Бога с радостен глас. Защото Всевишният Господ е страшен, велик Цар е над цяла земя. O

 

Защото Бог е Цар на цяла земя, пейте разумно. Бог се възцари над народите, Бог седна на светия си престол. О

 

Князете на народите се събраха при народа на Бога Авраамов, защото земните щитове са на Бога: Той е превъздигнат над тях. О

 

О Алилуя. Излязох от Отца, и дойдох в света; пак оставям света, и отивам при Отца О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              16,23в-28

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„Истина, истина ви казвам: каквото и да поискате от Отца в Мое име, ще ви даде. До сега нищо не сте искали в Мое име; искайте, и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.

Това ви говорих с притчи; но настава час, когато няма да ви говоря вече с притчи, а открито ще ви известя за Отца. В него ден ще поискате в Мое име, и не ви казвам, че Аз ще помоля Отца за вас.

Защото Сам Отец ви обича, защото вие Ме обикнахте и повярвахте, че Аз съм от Бога излязъл.

Излязох от Отца и дойдох на света; пак оставям света и отивам при Отца.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.