VI Пасхална Седмица – понеделник – 06в

VI Пасхална Седмица – понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      16,11-15

И тъй, като отплувахме от Троада, стигнахме направо в Самотраки, а на другия ден в Неапол; а оттам във Филипи, който в тая част на Македония е първи град – римска колония.

В тоя град престояхме няколко дни. А в съботата излязохме извън града при една река, дето имаха обичай да се молят, и като седнахме, говорихме на събралите се жени.

И една богобоязлива жена от град Тиатир, на име Лидия, която продаваше багрени платове, слушаше; и Господ й отвори сърцето да внимава на това, що говореше Павел.

А когато се покръсти тя и домашните й, помоли ни и рече: „Ако сте ме признали за вярна на Господа, влезте и живейте в къщата ми“. И ни придума.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 149,1 – 2.3 – 4.5 – ба и 9в (О: 4a)

 

О Господ благоволи към Своя народ.

 

Пейте на Господа песен нова; хвала Нему в събранието на светиите. Да се весели Израил за Своя Създател, и синовете на Сион да се радват за своя Цар. O

 

Да хвалят името Му с хора, с тимпани и гусли, да Му пеят. Защото Господ благоволи към Своя народ, прослави смирените със спасение. О

 

Да тържествуват светиите в слава, да се радват върху леглата си. Славословия към Бога да бъдат в устата им: Тая чест е за всички Негови Светии. О

 

О Алилуя. Духът на истината ще засвидетелствува за Мене, казва Господ; и вие ще засвидетелствувате. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              15,26-16,4

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„Когато дойде Утешителят, когото Аз ще ви пратя от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца, Той ще свидетелствува за Мене. И вие ще свидетелствувате, понеже отначало сте с Мене.

Това ви казах, за да се не съблазните. Ще ви изгонят от синагогите; настъпва дори време, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че принася Богу служба. И тъй, ще постъпят с вас, защото не познаха нито Отца нито Мене. Но казах ви това, та, кога дойде часът, да си спомняте, че Аз съм ви казал.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.