VI Пасхална Седмица – петък – 06в

VI Пасхална Седмица – петък

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      18, 9-18

Когато Павел беше в Коринт, Господ му каза през нощта във видение: „Не бой се, но говори и не млъквай, защото Аз съм с тебе, и никой не ще посегне да ти стори зло; понеже имам много народ в тоя град.“ Той остана там година и шест месеца и ги поучаваше на словото Божие.

А когато Галион беше проконсул в Ахайя, юдеите единодушно нападнаха Павел и го отведоха на съдилишето, като казваха; че той придумва човеците да почитат Бога не по закона.

И когато Павел щеше да заговори, Галион каза на юдеите „Юдеи, да имаше някоя неправда или злодеяние лукаво, по право шях да ви изслушам; но, щом препирнята е за учение и за имена, и за вашия закон, разгледайте сами, защото аз не искам да бъда съдия в тия работи.“ И ги напъди от съдилището.

Тогава всички елини хванаха Состен, началника на синагогата, и го биха пред съдилището, а Галион и нехаеше за това.

Като прекара оше доста дни, Павел се прости с братята и отплува за Сирия заедно с Акил и Прискила, след като си острига главата в Кенхрея; понеже бе дал оброк.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 46, 2 – 3.4 – 5.6 – 7 (О: 8a)

 

О Бог е Цар на цяла земя.

 

Заплескайте с ръце, всички народи възкликнете към Бога с радостен глас. Защото Всевишният Господ е страшен, велик Цар е над цяла земя. . O

 

Покори нам под нозете ни народи, и племена. Избра за нас нашето наследие, красотата на Яков, когото възлюби. О

 

Бог възлезе при възклицание, и Господ при тръбен звук. Пейте на нашия Бог пейте; пейте на нашия Цар, пейте. О

 

О Алилуя. Трябваше Христос да страда и да възкръсне от мъртвите; и така да влезе в славата Си. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              16, 20-23а

В онова време:

Исус каза на учениците Си:

„Истина, истина ви казвам, че вие ще се разплачете и разридаете, а светът ще се възрадва; вие ще бъдете наскърбени, но скръбта ви щесе обърне на радост. Жена, кога ражда, има болки, защото е дошъл часът й; но, след като роди младенеца, от радост не помни вече мъките, защото се еродил човек на света.

Тъй и вие сега сте наскърбени; но Аз пак ще ви видя, и ще.се зарадва сърцето ви, и радостта ви никой няма да ви отнеме. И него ден няма да Ме питате за нищо.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.