VI Пасхална Неделя – год. С – 06вгС

VI Пасхална Неделя

Година С

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      15, 1-2.22-29

В онези дни: някои, слезли от Юдея, учеха братята: „Ако се не обрежете по обреда Мойсеев, не можете се спаси.“ И когато произлезе разногласие и не малка препирня между Павел и Варнава от една страна, и тях –  от друга, отредиха Павел и Варнава и някои други от тях да възлизат за тоя въпрос при Апостолите и презвитерите в Иерусалим. Тогава Апостолите и презвитерите с цялата Църква намериха за добре да изберат изпомежду си Юда, наречен Варсава, и Сила – предни мъже между братята, и да ги пратят в Антиохия заедно с Павел и Варнава, като по тях им написаха следното: „От Апостолите, презвитерите и братята поздрав до братята от езичниците в Антиохия, Сирия и Киликия. Понеже чухме, че някои, излезли от нас, са ви смутили с речите си и размирили душите ви, като говорили да се обрязвате и пазите закона, каквото не сме им поръчали; ние, като се събрахме, единодушно намерихме за добре да изберем мъже и ги пратим при вас заедно с нашите обични Варнава и Павел, човеци, които изложиха на опасност живота си за името на Нашия Господ Исус Христос. И тъй, ние пратихме Юда и Сила, които и устно ще ви обяснят съшото. Защото, угодно бе на Светия Дух и нам да ви не възлагаме вече никакво бреме, освен тия нужни неща. да се въздържате от идолски жертви и от кръв, от удавнина и от блудство, и да не правите на други онова, което не е вам угодно. Като се пазите от това, добре ще сторите. Здравейте!“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 66,2 – 3.5.6 и 8 (О: 4)

 

О Да Те възхвалят народите, Боже, да Те възхвалят всички народи.

 

Боже, бъди милостив към нас и ни благослови; осветли ни с лицето Си. За да познаят на земята Твоя път, у всички народи Твоето спасение. O

 

Да се веселят и да се радват племената, защото Ти съдиш народите справедливо, и на земята управляваш племената. О

 

Да Те възхвалят народите, Боже, да Те възхвалят всички народи. Да ни благослови Бог, и да се убоят от Него всички земни краища. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от книгата Откровение на Свети Иван Апостол.     21, 10-14.22-23

Ангел ме отнесе духом на голяма и висока планина, и ми показа големия град, светия Иерусалим, който слизаше от небето – от Бога, и имаше Божия слава; Светилото Му приличаше на най-драгоценен камък, като на кристален камък яспис; той имаше големи и високи стени, дванайсет порти, а на тях дванайсет ангели и написани имената на дванайсетте колена на синовете Израилеви: От към изток три порти, откъм север – три порти, от юг – три порти, от към запад – три порти. Стените на града имаха дванайсет основи, а върху тях – имената на дванайсетте Апостоли на Агнеца. Храм пък не видях в него: понеже Господ Бог вседържител и Агнецът са негов храм. И градът няма нужда ни от слънце, ни от месечина, за да светят в него, понеже Божията слава го е осветила, и светило му е Агнецът.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Ако някой Ме обича, ще пази словото Ми, казва Господ; и Моят Отец ще го възлюби, и ще дойдем при него. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              14, 23-29

В онова време:

Исус каза на учениците Си: „Ако някой Ме обича, ще спази словото Ми, и Моят Отец ще го възлюби, и ще дойдем при него и жилище у него ще направим. Който Ме не обича, не спазва словата Ми; а словото, що слушате, не е Мое, а на Отца Ми, който Ме е пратил. Това ви казах, бидейки с вас. А Утешителят, Дух Свети, когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, що съм ви говорил. Мир ви оставям, Моя мир ви давам: Аз ви давам не тъй, както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се плаши. Чухте, че Аз ви рекох: „Отивам от вас, и пак ще дойда при вас“. Да Ме бяхте обичали, щяхте да се възрадвате, че рекох, отивам при Отца, защото Моят Отец е по-голям от Мене. И сега ви казвам това, преди да се е сбъднало, та, кога се сбъдне, да повярвате.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.