VI Пасхална Неделя – год. В – 06вгВ

VI Пасхална седмица – Неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      10,25 – 26. 34 – 35. 44-48

Когато Петър влизаше, Корнилий го посрешна, падна пред нозете му, и му се поклони. А Петър го подигна и каза. „Стани, и аз съм човек“.

Петър проговори и рече: „Наистина, признавам, че Бог не гледа на лице; но у всеки народ оня, който се бои от Него и върви по правда, приятен Му е.“

Докато Петър още говореше тия думи, Дух Свети слезе върху всички, които слушаха словото. А вярващите от обрязаните, които бяха дошли с Петър, се смаяха, че и върху езичници се изля дарът на Свети Дух; защото ги слушаха да говорят на разни езици и да величаят Бога.

Тогава Петър каза „Може ли някой да възпре да се кръстят с вода тия, които приеха Дух Свети, както и ние?“ И заповяда им да се кръстят в името на Исуса Христа. След това го помолиха да престои у тях няколко дни.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 97,1.2 – Зав.3сд – 4 (O: Срв 2a)

 

О Пред очите на народите Господ откри Своята правда.

 

Възпейте на Господа песен нова, защото Той върши чудеса. Неговата десница и Неговата света мишца Му доставиха победа. O

 

Господ яви Своето спасение, пред очите на народите откри Своята правда. Спомни си Той Своята милост и верността Си към Израилевия дом. О

 

Всички краища земни видяха спасението на нашия Бог. Възклицавайте на Господа, цяла земйо, тържествувайте, веселете се и пейте. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Йоан Апостол.     4,7-10

Възлюбени, нека обичаме един другиго, защото любовта е от Бога, и всеки, който обича, е роден от Бога и познава Бога. Който не обича, той не е познал Бога, защото Бог е любов, Божията любов към нас в това се яви, дето Бог проводи в света Своя Единороден Син, за да бъдем живи чрез Него. В това се състои любовта, че не ние възлюбихме Бога, а Той ни възлюби и проводи Сина Си да стане умилостивение за нашите грехове.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Ако някой Ме обича, ще пази словото Ми, казва Господ; и Моят Отец ще го възлюби и ще дойдем при него. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              15,9-17

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„Както Отец възлюби Мене, и Аз възлюбих вас: Пребъдете в Моята любов. Ако спазите Моите заповеди, ще пребъдете в любовта Ми, както и Аз спазих заповедите на Отца Си, и пребъдвам в любовта Му.

Това ви казах, за да пребъде Моята радост във вас и радостта ви да бъде пълна.

Тази е Моята заповед: Да обичате един другиго, както Аз ви възлюбих. Никой няма любов по – голяма от тая, да положи душата си за своите приятели.

Вие сте Ми приятели, ако вършите всичко онова, що ви Аз заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае, що върши господарят му; а ви нарекох приятели, защото ви казах всичко, що съм чул от Отца Си.

Не вие Мене избрахте, но Аз вас избрах и ви поставих да идете и да принасяте плод и плодът ви да пребъдва, та, каквото и да поискате  от Отца в Мое име, да ви даде.

Това ви заповядвам да обичате един другиго.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.