VI Пасхална Неделя – год. А – 06вгА

VI Пасхална Неделя

Година А

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      8,5-8. 14-17

В онези дни:

Филип слезе в един самарийски град и проповядваше там Христа. Народът единодушно внимаваше на това, що говореше Филип, понеже чуваше и гледаше, какви чудеса вършеше. Нечисти духове с голям вик излизаха от мнозина, които бяха хванати от тях, а мнозина разхлабени и хроми се изцериха. И голяма радост биде в оня град.

Като чуха Апостолите, които бяха в Иеруслим, че Самария е приела словото Божие, проводиха там Петър и Иван, които слязоха и се помолиха за тях, за да приемат Дух Свети; защото Той не бе слязъл още нито върху един от тях, а само бяха кръстени в името на Господа Исуса. Тогава възлагаха върху им ръце, и те приемаха Дух Свети.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 65,1 – За.4 – 5.6 – 7а.16 и 20 (О: 1)

 

О Възкликни към Бога, цяла земйо

 

Възкликни към Бога, цяла земйо, възпейте славата на името Му, въздайте Му слава и хвала. Кажете на Бога: „Колко си страшен в делата Си!“ O

 

Цялата земя да Ти се поклони и да Ти пее, да пее на Твоето име.“ Дойдете и вижте делата на Бога, страшни в делата Си над синовете човешки. О

 

Той превърна морето в суша; през реката минахме пешком; там се веселихме с Него. Със Своята мощ Той владее вечно. О

 

Дойдете, послушайте всички, които се боите от Господа, и Аз ще ви разкажа, какво стори Той за душата Ми. Благословен Бог, които не отхвърли молитвата ми, и не отвърна от мене милостта Си. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Петър Апостол.     3,15-18

Възлюбени

Господа Христа светете в сърцата си, бъдете всякога готови с кротост и боязън да отговаряте всекиму, който иска от вас сметка за вашата надежда, имайки добра съвест, та с това, дето ви корят, като злосторници, да бъдат посрамени ония, които хулят добрия ви в Христа живот. Защото, ако е угодно на волята Божия, по-добре е да страдате, като вършите добро, отколкото като вършите зло; Понеже и Христос, за да ни заведе при Бога, веднъж пострада за греховете ни, праведник за неправедните, бидейки умъртвен по плът, но оживял по дух.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Ако някой Ме обича, ще пази словото Ми, казва Господ; и Моят Отец ще го възлюби, и ще дойдем при него. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              14, 15-21

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„Ако Ме обичате, опазете Моите заповеди. И Аз ще помоля Отца, и ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас вовеки: Духа на истината, когото светът не може да приеме, защото Го не види, нито Го познава; а вие Го познавате, защото Той с вас пребъдва и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас.

Още малко, и светът няма вече да Ме вижда; а вие ще Ме виждате, защото Аз живея, и вие ще живеете. В него ден ще разберете вие, че Аз съм в Моя Отец, и вие сте в Мене, и Аз във вас. Който има заповедите Ми и ги пази, той е, който Ме обича; а който Ме обича, възлюбен ще бъде от Отца Ми; и Аз ще го възлюбя и ще му се явя сам.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.