VI обикновена седмица литургия

VI СЕДМИЦА ПРЕЗ ГОДИНА

 

Входен Антифон                                                                                   Пс. 30, 3-4

Бъди ми, Боже, каменна твърдина, и дом за прибежище, за да ме спасиш. Защото Ти си моя Каменна планина и моя ограда, заради Твоето име води ме и ме управлявай.

В неделя казва се Слава

 

Колекта

Боже, който обеща да живееш в тези, които обичат и спаз­ват Твоето слово, стори чрез Твоята благодат така да жи­веем, че да благоволиш да пребъдваш в нас. Чрез нашия Гос­под Исус Христос, Твоя Син, който е Бог и с Тебе живее и ца­рува в един­ство със Светия Дух, през всички векове на вековете.


А Боже, който откри съвършенството на закона в новата праведност, основана върху любовта, стори християнският народ, събран да ти принесе съвършената жертва, бъде предан на изискванията на Евангелието и стане за всеки човек знак на помирение и мир. Чрез нашия Господ Исус Христос…

В Изце.пи ни, о Боже, от греха, който ни разделя и от различията, които ни унижават; стори да виждаме дори в лицето на прокажения Христа, кървавящ на кръста, за да съдействаме на делото на изкуплението и да разправяме на хората за твоето милосърдие. Чрез нашия Господ Исус Христос…

С Боже, който отблъскваш горделивите и даваш благодатта си на смирените, чуй вика на бедните и притесненитс, който се издига до тебе от всички страни на света: сломи ярема на насилието и себелюбието, което ни отчуждава един от друг, и стори, посрещайки се помежду ни като братя, да станем знак на обновеното човечество в твоето име. Чрез нашия Господ Исус Христос…


Над даровете

Молим Ти се, Господи, това Жертвоприношение да ни очис­ти и обнови и ни издейства вечната награда, обещана на те­зи, които изпълняват Твоята воля. Чрез Христа нашия Гос­под.

 

Причастен Антифон                                                                               Ив. 3, 16

Бог толкова обикна света, че даде своя Единороден Син, та всеки, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен.

или

Ив, 3,1б Бог толкова обикна света, че даде своя Единороден Син, та всеки, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен.


А Срв Мт 5,19

Който изпълни и поучи хората на заповедите Господни, велик ще се нарече в царството небесно.

В Мр 1 40.41

„Господи, ако искаш можеш ме очисти!“ Исус каза: „Искам, очисти се!“

С Лк 6,20

„Блажени бедните, защото ваше е царството Божие,“ казва Господ.


Следпричастна

Нахранени с небесните сладости, молим Ти се, Господи, да копнеем винаги за онзи Хляб, който ни дава истинския жи­вот. Чрез Христа нашия Господ.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.