V седмица обикн. време – четвъртък – год. II – 05о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

V седмица – четвъртък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от първата книга Царства.                         11,4-13

Когато Соломон остаря, неговите жени склониха сърцето му към другите богове, и сърцето му не бе напълно поддадено на неговия Господ Бог, както сърцето на баща му Давид. И Соломон започна да служи на Астарта, сидонско божество, и на Милхома, амонитска гнусотия.

И Соломон вършеше това, що бе неугодно пред очите на Господа, и не следваше напълно Господа като баща си Давид. Тогава Соломон съгради капище на Хамос, моавска гнусотия, на планината, която е пред Йерусалим, и на Молох, амонитска гнусотия. Тъй направи той за всичките си жени – чужденки, които кадеха и принасяха жертви на своите богове.

И Господ се разгневи на Соломон, задето си отклони сърцето от Господа, Бога Израилев, който на два пъти бе му се явявал и бе му заповядал да не върви след други богове, но той не изпълни това, що му бе заповядал Господ. И Господ рече на Соломон:

„Задето това се върши у тебе, и ти не запази Моя завет и Моите наредби, които ти бях заповядал, ще изтръгна царството от те и ще го дам на твоя раб. Но през твои дни Аз няма да направя това заради ‘ баща ти Давид: от ръцете на сина ти ще го изтръгна; ала не цялото царство ще изтръгна: едно коляно ще дам на сина ти заради Моя раб Давид и заради Йерусалим, който съм избрал.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 105,3-4.35-36.37 и 40 (О: 4а)

 

О Спомни си за нас. Господи, в благоволението Си към Твоя народ.

 

Блажени, които пазят закона, и вършат правда във всяко време. Спомни си за нас. Господи, в благоволението Си към Твоя народ. О

 

И се смесиха с езичниците, и се научиха на техните дела. Служиха на техните истукани, които бяха примка за тях. О

 

И принасяха синовете и дъщерите си жертва на бесовете. И разпали се гневът на Господа против Неговия народ погнуси се Той от своето наследие. О

 

О Алилуя. С кротост приемайте насадено слово, което може да спаси душите ви. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              7,14-23

В онова време:

Исус стана оттам, отиде в пределите Тирски и Сидонски; и като влезе в една къща, не желаеше никой да Го узнае, ала не можа да се укрие.

Защото чу за Него една жена, чиято дъшеря беше обхваната от нечист дух, и като дойде, падна пред нозете My; а тая жена беше езичница, родом с ирофиникиянка; и Го молеше да изгони беса от из дъшеря й.

Но Исус й рече: „Нека първом да се наситят чедата; защото не е добре да се вземе хлябът от чедата и да се хвърли на псетата.“

А тя Му отговори, и рече: „Да, Господи, ала и псетата ядат под трапезата трохи от децата.“

И каза й: „За тая дума, иди си: бесът излезе из дъшеря ти“. И като отиде у дома си, тя намери, че бесът беше излязъл, и дъшеря й лежеше на постелката.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.