V седмица обикн. време – четвъртък – год. I – 05о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

V седмица – четвъртък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Начало на книгата Битие.                         2,18-25

Рече Господ Бог „Не е добро за човека да бъде сам; да му сътворим помощник, на него подобен.“

Господ Бог направи да произлязат от земята всички полски животни и всички небесни птици и ги заведе при Адам, за да види, как ще ги нарече той, та, както човекът нарече всяка жива душа, тъй да бъде името й . И даде човекът имена на всички добитъци и небесни птици и на полски зверове; но за човека не се намери помощник, нему подобен.

И даде Господ Бог на човека дълбок сън; и когато заспа той, взе от ребрата му и запълни онова място с плът. И създаде Господ Бог от реброто, взето от човека, жена, и я заведе при Адам. И рече Адам: „Ето, това е кост от костите ми и плът от плътта ми, тя ще се нарича жена, защото е взета от мъжа.“

Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си; и ще бъдат двамата една плът.

И бяха двамата голи, Адам и жена му, и не се срамуваха.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 127,1-2.3.4-5(O: срв1а )

 

О Блажени всички, които се боят от Господа.

 

Блажен всеки, който се бои от Господа, който ходи по Неговите пътища. Ти ще ядеш от труда на ръцете си, блазе ти, ще добруваш! О

 

Жена ти в твоя дом ще бъде като плодовита лоза; синовете ти – като маслинени клони около твоята трапеза. О

 

Тъй ще бъде благословен онзи човек, който се бои от Господа. Господ ще те благослови от Сион, и ти ще видиш добруването на Иерусалим през всички днй на живота си. О

 

О Алилуя. С кротост приемайте насадено слово, което може да спаси душите ви. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              7,14-23

В онова време:

Исус стана оттам, отиде в пределите Тирски и Сидонски; и като влезе в една къща, не желаеше никой да Го узнае, ала не можа да се укрие.

Защото чу за Него една жена, чиято дъшеря беше обхваната от нечист дух, и като дойде, падна пред нозете My; а тая жена беше езичница, родом с ирофиникиянка; и Го молеше да изгони беса от из дъшеря й.

Но Исус й рече: „Нека първом да се наситят чедата; защото не е добре да се вземе хлябът от чедата и да се хвърли на псетата.“

А тя Му отговори, и рече: „Да, Господи, ала и псетата ядат под трапезата трохи от децата.“

И каза й: „За тая дума, иди си: бесът излезе из дъшеря ти“. И като отиде у дома си, тя намери, че бесът беше излязъл, и дъшеря й лежеше на постелката.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.