V седмица обикн. време – събота – год. II – 05о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

V седмица – събота

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из първата книга Царства.                         12,26-32; 13,33-34

В онези дни:

Иеровоам си говореше в сърцето: „Царството може пак да премине към Давиловия дом; ако този народ отива в Йерусалим да принася жертви в дома Господен, то сърцето на този народ ще се обърне към своя господар Ровоам, цар юдейски.“ И царят, като се посъветва, направи два златни телеца и каза на народа: „Не ви трябва да ходите в Йерусалим; ето твоите богове, Израилю, които те изведоха из Египетската земя“. И единия постави във Ветил, а другия – в Дан. Това доведе до грях, защото народът почна да ходи при единия от тях, даже до Дан.

И съгради капище на оброчището и постави от народа свещеници, които не бяха от Левиевите синове. Установи празник в осмия месец, на петнадесетия ден на месеца, подобен на онзи празник, какъвто имаше в Юдея, и принасяше жертви върху жертвеника; същото направи и във Ветил, за да принасят жертви на телците, които направи. И постави свещеници на оброчищата, които бе устроил.

Иеровоам не се отби от лошия си път, а продължаваше да поставя оброчищни свещници от народа: който пожелаваше, него посвещаваше, и той ставаше оброчищен свещеник. Това водеше Иеровоамовия дом към грях, към погибел и към изтребването му от земното лице.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 105,6-7а. 19-20.21-22 (О: 4а)

 

О Спомни си за нас, Господи, в благоволението си към Твоя народ.

 

Съгрешихме ние с бащите си, сторихме беззаконие, извършихме неправда. Нашите бащи в Египет не разбраха Твоите чудеса. О

 

Направиха телец на Хорив и се поклониха на истукана; и замениха своята слава с образ на вол, който яде трева. О

 

Забравиха Бога, своя Спасител, който извърши велики дела в Египет, дивни в Хамовата земя, страшни при Червено море. О

 

О Алилуя. Не само с хляб живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              8,1-10

В ония дни, когато се беше събрал твърде много народ и нямаше що да ядат, Исус повика учениците Си и им рече: „Жално Ми е за народа, че три дни вече стоят при Мене, и няма какво да ядат. Ако ги разпусна гладни по домовете им, ще им премалее по пътя, защото

 някои от тях са дошли отдалеч.

Учениците Му отговориха „Отде може човек да насити тия люде с хляб тука в пустинята?“

И ги попита: „Колко хляба имате?“ А те отговориха „Седем“.

Тогава заповяда на народа да насяда на земята; и като взе седемте хляба и възблагодари, разчупи и даде на учениците Си да наслагат; и те наслагаха пред народа. Имаха и малко рибки; като благослови, Той заповяда да наслагат и тях!

И ядоха, и се наситиха; и дигнаха останали къшеи седем кошници.

А ония, които ядоха, бяха около четири хиляди. И ги разпусна. И веднага влезе в кораба с учениците Си и пристигна в пределите Далманутски.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.