V седмица обикн. време – сряда – год. II – 05о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

V седмица – сряда

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из пълната книга Царства.                         10,1-10

В онези дни:

Савската царица, като чу за славата Соломонова в името на Господа, дойде да го изпита с гатанки. Тя дойде в Йерусалим с много голямо богатство: камили бяха натоварени с благовония, с твърде много злато и драгоценни камъни; тя дойде при Соломон и говори с него за всичко, що й беше на сърце. Соломон й обясни всички нейни думи, и нямаше нищо непознато за царя, което да не й обясни.

Савската царица видя всичката мъдрост на Соломон и дома, що бе той построил и ястията на трапезата му, и жилището на слугите му, и държането на служителите му, облеклото им, и виночерпците му, и всесъженията му, които принасяше в храма Господен. И повече не можа да удържи и каза на царя:

„Истина е, което бях слушала в земята си за твоите дела и за твоята мъдрост. Но не вярвах на думи, докле не дойдох и не видяха очите ми: и ето, мене и половината не ми е било казано: мъдрост и богатство ти имаш повече, отколкото съм слушала.

Блажени твоите люде, блажени и тези твои слуги, които стоят пред тебе винаги и слушат мъдростта ти! Благословен да бъде Господ, поради вечната си любов към Израил, те е поставил за цар, за да вършиш съд и правда.“

И тя подари на царя сто и двадесет таланта злато и голямо множество благовония и драгоценни камъни: никога още не бяха донасяни толкова много благовония, колкото Савската царица подари на цар Соломон.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 36,5-6.30-31.39-40 (О: 30а)

 

О Устата на праведника изказват премъдрост.

 

Предай пътя си на Господа и на Него се уповавай, и Той извърши и ще изведе като светлина твоята правда и твоята справедливост – като планина. О

 

Устата на праведника изказват премъдрост, и езикът му изговаря правда; законът на неговия Бог е в сърцето му: стъпките му няма да се поклатят. О

 

От Господа е спасението на праведниците. Той им е защитник в скръбно време. И ще им помогне Господ и ще ги избави; ще ги избави от нечестивците и ще ги спаси, защото на Него се уповават. О

 

О Алилуя. Твоето слово. Господи, е истина; освети ни чрез истината. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              7,14-23

В онова време:

Исус отново повика народа и думаше им: „Слушайте ме всички и разбирайте. Нищо, което влиза в човека отвън, не може го оскверни; но което излиза от него, то осквернява човека. Ако някой има уши да слуша, нека слуша!“

И когато Той се оттегли от народа и влезе в къща, учениците Му Го попитаха за притчата. Той им рече: „Нима и вие сте неръзсъдливи? Нима не разбирате, че нищо, което влиза в човека отвън, не може го оскверни? Защото не в сърцето му то влиза, а в корема, и излиза навън, чрез което се очистя всяка храна“.

Още рече: „Което излиза от човека, то осквернява човека. Защото отвътре, от сърцето човешко, излизат зли помисли, прелюбодеяния, блудства, убийства, кражби, користолюбие, лукавства, коварство, разпътство, лукаво око, благохулство, гордост, безумство. Всичко това зло отвътре излиза и осквернява човека.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.