V седмица обикн. време – понеделник – год. II – 05о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

V седмица – понеделник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из първата книга Царства.                         8,1-7.9-13

В онези дни:

Събраха се при цар Соломон в Йерусалим старейшините Израилеви и всички коленоначалници, родоначалници на синовете Израилеви, за да пренесат ковчега на завета Господен от Давиловия град, сиреч Сион. И събраха се на празника при цар Соломон всички израилтяни в месец Атаним, който е седмият месец. Дойдоха всички старейшини из-раилеви; и свещениците дигнаха ковчега и понесоха ковчега Господен и скинията на събранието на всички свещени вещи, що бяха в скинията: и носеха ги свещеници и левити.

А цар Соломон и с него целият израилски събор, който се бе събрал при него, вървяха пред ковчега, принасяйки жертви от дребен и едър добитък, които не беше възможно да се изброят и сметнат поради множеството им. Свещениците внесоха ковчега на Завета Господен на мястото му, в завира на храма, в Светая Святих, под крилете на херувимите; защото херувимите простираха крила над мястото на ковчега, и херувимите покриваха отгоре ковчега и върлините му. В ковчега нямаше нищо, освен двете каменни скрижали, които Мойсей бе положил вътре на Хорив, когато Господ сключи завет със синовете Израилеви, след като бяха излезли от Египетската земя.

Когато свещениците излязоха из светилището, облак изпълни дома Господен; и свещениците не можеха да стоят на службата, поради облака, понеже сиянието Господне изпълни храма Господен.

Тогава Соломон рече: „Господ каза, че благоволи да живее в мъгла. Съградих храм на Тебе за жилище, място, дето да пребиваваш до века.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 131,6-7.8-10 (О: 8а)

 

О Да се весели Господ за делата си.

 

Ето, ние слушахме за Него в Ефрат, намерихме Го в Иаримските полета. Да идем в Неговото жилище, да се поклоним пред подножието на нозете Му. О

 

Застани, Господи, на мястото на Твоя покой, Ти и ковчегът на Твоето могъщество. Твоите свещеници ще се облекат в правда, и Твоите светии ще се зарадват. О

 

Заради Твоя раб Давид не отвръщай лице от Помазаника Си. О

 

О Алилуя. Исус проповядваше Евангелието на царството и изцеряваше всяка болест у народа. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              6,53-56

В онова време:

Като преплуваха Исус и учениците Му, пристигнаха в земята Генисаретска, и пристанаха на брега.

Когато излязоха от кораба, жителите веднага, като Го познаха, бързо обиколиха цялата оная околност и захванаха на носилки да донасят болните там, дето чуваха, че се намира Той. И където и да влизаше Той, в села ли, в градове или в колиби, навсякъде поставяха болните по тържищата и Го молеха, да се допрат поне до полата на дрехата Му. И колкото души се допираха до Него, изцеряваха се.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.