V седмица обикн. време – понеделник – год. I – 05о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

V седмица – понеделник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Начало на книгата Битие.                         1,1-19

В начало Бог създаде небето и земята. А земята беше безвидна и пуста; тъмнина се разстилаше над бездната, и Дух Божий се носеше над водата.

Рече Бог: „Да бъде светлина. И биде светлина. Видя Бог, че светлината е добро нещо и отдели Бог светлината от тъмнината. Светлината Бог нарече ден, а тъмнината – нощ. Биде вечер, биде утро -ден един.

И рече Бог: „Да има твърд посред водата, и тя да дели вода от вода“. И създаде Бог твърдта, и отдели водата, що беше под твърдта, от водата над твърдта. Тъй и стана. Твърдта Бог нарече небе. Биде вечер, биде утро – ден втори.

И рече Бог: „Да се събере водата, що е под небето, на едно място, и да се яви суша“. Тъй и стана. Сушата Бог нарече земя, а събраните води – морета. И видя Бог, че това е добро.

И рече Бог: „Да произведе земята злак, трева, що дава семе, и плодно дърво, що дава според рода си на земята, чието семе си е в него според рода му. И видя Бог, че това е добро. Биде вечер, биде утро – ден трети.

И рече Бог: “ Да бъдат светила на небесната твърд, да отделят ден и нощ и да бъдат знакове и за времена, и за дни, и за години.; да бъдат те светила на небесната твърд, за да светят на земята“. Тъй и стана. И създаде Бог двете големи светила: по-голямото светило да управлява деня, а по-малкото светило да управлява нощта, създаде и звездите; и ги постави Бог на небесната твърд, за да светят на земята, да управляват деня и нощта и да отделят светлина от тъмина. И видя Бог, че това е добро. Биде вечер, биде утро – ден четвърти.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 103,l-2a.5-6.1110 и 12.24 и 35 с.(0: 31в)

 

О Да се весели Господ за делата си.

 

Благославяй, душо моя. Господа: Боже мой. Ти си дивно велик. Със слава и величие си облечен, покрит със светлина като с дреха. О

 

Ти си поставил земята на твърди основи, тя няма да се поклати на веки. Покрил си я с бездна като с дреха; води стоят на планините. О

 

Ти прати извори в долината; между планини текат води. При тях обитават птици небесни, изсред клони издават глас. О

 

Колко са многобройни делата ти. Господи! Всичко си направил премъдро; земята е пълна с Твои произведения. Благославяй, душо моя. Господа! О

 

О Алилуя. Исус проповядваше Евангелието на царството и изцеряваше всяка болест у народа. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              6,53-56

В онова време:

Като преплуваха Исус и учениците Му, пристигнаха в земята Генисаретска, и пристанаха на брега.

Когато излязоха от кораба, жителите веднага, като Го познаха, бързо обиколиха цялата оная околност и захванаха на носилки да донасят болните там, дето чуваха, че се намира Той. И където и да влизаше Той, в села ли, в градове или в колиби, навсякъде поставяха болните по тържищата и Го молеха, да се допрат поне до полата на дрехата Му. И колкото души се допираха до Него, изцеряваха се.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.