V седмица обикн. време – петък – год. II – 05о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

V седмица – петък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из първата книга Царства.                         11,29-32; 12,19

В онова време случи се в Иеровоам да излезе от Йерусалим; по пътя го срещна пророк Ахия Силомец, обечена в нова дреха. Те бяха само двама в полето. И Ахия взе новата дреха, която беше на него, разкъса я на дванадесет части и рече на Иеровоам: „Вземи си десет части, защото тъй говори Господ, Бог Израилев: Ето изтръгвам царството от ръката на Соломон и десет колена давам на тебе, а едно коляно ще остане на него заради моя раб Давид и заради град Йерусалим, който избрах от всички Израилеви колена.“

И Израил се отметна от Давидовия дом и до днес.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 80,10-Пав. 12-13.14-15 (О: Срв 11а и 9а)

 

О Аз съм Господ Бог твой: чуй гласа ми.

 

Да нямаш други Бог и да се не покланяш на другоземен бог. Аз съм Господ, Бог твой, който те изведе из египетската земя. О

 

Но Моят народ не слушаше гласа ми, и Израил Ми се не покоряваше. Затова Аз ги оставих на техните упорити сърца; нека ходят по своите помисли. О

 

О, да беше Ме слушал Моят народ, и Израил да ходеше в Моите пътища, щях веднага да смиря техните врагове и да обърна ръката Си против техните потисници. О

 

О Алилуя. Отвори, Господи, сърцето ни, за да внимаваме на думите на Твоя Син. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              7,31-37

В онова време:

Като излезе из пределите Тирски и Сидонски, Исус отиде към Галилейско море през пределите на Десетоградие.

И доведоха при Него един глух и заеклив, и Го молеха да възложи на него ръка. Исус, като го отведе настрана от народа, вложи пръстите Си в ушите му и, като плюна, докосна се до езика му; и като погледна към небето, въздъхна и му каза: „Ефета, сиреч, отвори се“.

И веднага се отвори слухът му, и се развързаха връзките на езика му, и заговори чисто.

И заповяда им, никому да не кажат. Но, колкото Той им забраняваше, толкова повече те разгласяваха.

И извънредно се чудеха и казваха: „Всичко хубаво върши и глухите прави да чуват, и немите – да говорят.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.