V седмица обикн. време – вторник – год. II – 05о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

V седмица – вторник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из първата книга Царства.                         8,22-23.27-30

В онези дни:

Застана Соломон пред жертвеника Господен, пред цялото събрание израилтяни, дигна ръце към небето и рече:

„Господи, Боже Израилев! Няма Бог подобен на Тебе нито на небето горе, нито на земята долу; Ти пазиш завет и милост към рабите Си, които ходят пред Тебе от все сърце.

Наистина, нима Бог ще живее на земята? Небето и небето на небесата не Те побират, толкова по-малко този храм, който съм построил! Но погледни милостно към молитвата на Твоя раб и към молбите му, Господи, Боже мой! Чуй зова и молитвата, с които Твоят раб Те умолява днес. Да бъдат очите ти отворени към този храм денем и нощем към това място, за което си казал: „Името Ми ще бъде там, за да чуеш молитвата, с която ще се моли Твоят раб на това място.

Чуй молбата на Твоя раб и на Твоя народ Израил, когато ще се молят на това място; чуй от мястото на Твоето обиталище, от небесата, чуй и помилвай.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 83,3.4.5 и 10 (О: 2)

 

О Колко са милите Твоите жилища. Господи на силите.

 

Копнее душата ми и чезне за Господните двори. Сърцето ми и плътта ми с възторг се стремят към живия Бог. О

 

И птичка си намира жилище, и гургулица – гнездо, дето да положи пилците си: при Твоите олтари. Господи на силите, Царю мой и Боже мой. О

 

Блажени, които живеят в Твоя дом, те непрестанно ще Те хвалят. Боже, наш Защитник, надникни и милостно погледни лицето на Твоя Помазаник. О

 

Защото един ден в Твоите двори е по-добър от хиляда дни, желая по-добре да бъда при прага на Божия дом, отколкото да живея в шатрите на нечестието. О

 

О Алилуя. Наклони сърцето ми. Боже, към Твоите откровения: и ми дай милостно Твоя закон. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              7,1-13

В онова време:

Събраха се при Исуса фарисеите и някои от книжниците, дошли от Йерусалим, и като видяха, че някои от учениците Му ядат хляб с нечисти, сиреч, неумити, ръце, укориха ги. Защото фарисеите и всички юдеи, придържайки се о преданието на старците, не ядат, докле си не умият ръцете до лактите. И като си дойдат от тържището, не ядат, докле се не умият. Има и много друго, което са приели да пазят: измиване чаши, шулци, котли и пейки.

След това фарисеите и книжниците Го запитват: „Защо учениците Ти не постъпват по преданието на старците, а с неумити ръце ядат хляб?

Той им отговори и рече: „Добре е пророкувал Исаия за вас, лицемерците, както е писано: „Тоя народ Ме почита с устните си, а сърцето му стой далеч от Мене. Ала напразно Ме почита, проповядвайки учения – заповеди човечески.“ Защото вие, като оставихте Божията заповед, държите се о преданието човеческо, миете шулци, чаши и вършите много други подобни неща.“

И им рече: „Добре отменяте заповедта Божия, за да спазите вашето предание. Защото Мойсей е казал: „Почитай баща си и майка си“, и, „който злослови баща или майка със смърт да се накаже.“ А вие казвате: „Ако някой каже на баща или на майка: корбан, сиреч, дар Богу е това, с което би се ти ползувал от мене – такъв вие не го оставяте вече да стори нещо за баща си или за майка си, като престъпяте словото Божие чрез преданието си, що сте вие предали, и вършите много подобни неща.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.