V седмица обикновено време – неделя год. В – 05огВ

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

V седмица – неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Йов.                                       7,1-4.6-7

Говореше Йов, думайки:

„Не е ли изпитание земният живот на човека, и дните му не са ли като дни на наемник? Както ратай копнее за сянка, и както наемник чака края на работата си, тъй и аз получих за дял суетни месеци, и тъжовни нощи ми са отброени.

Кога лягам, думам си: „Кога ще стана?“ А нощта се провлича, и аз се обръщам, докле ми омръзне, дозори.

Дните ми летят по-бързо от совалка и се свършват без надежда.

Спомни си, че животът ми е духване, че окото ми не ще се върне добро.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 146,1 – 2.3 – 4.5 – 6 (O: Срв 3а)

 

О Хвалете Господа, който изцерява съкрушените по сърце.

 

Хвалете Господа, защото е добро нещо да се пее на нашия Бог, защото това е сладостно – хвала достойна. Господ съзижда Иерусалим, събира изгнаниците на Израил. O

 

Той изцерява съкрушените по сърце и лекува техните скърби; изчислява броя на звездите; всички тях нарича с имената им. Велик е Господ наш, и велика е силата Му, и разумът Му – неизмерим. Господ въздига смирени, а нечестиви унижава доземи. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.                           9,16-19.22-23

Братя:

Ако благовествувам, няма защо да се хваля: обязаност необходима ми се налага, и горко ми, ако не благовествувам!

Ако доброволно върша това, имам награда; ако ли недоброволно, изпълнявам само поверена мен служба. А каква ми е наградата? Тая, че, проповядвайки Евангелието, благовествувам за Христа даром, без да ползувам от своето право в благовестието.

Защото, бидейки свободен от всичко, станах роб на .всички, за да придобия по-многото от тях. За немощните станах като немощен, за да придобия немощните, за всички станах всичко, щото по какъвто и да е начин да спася някои. А това го правя заради Евангелието, за да бъда участник в неговите блага.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Тоя взе върху Си нашите немощи и понесе болестите. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              1,29-39

Щом Исус излезе от синагогата, дойде в къщата на Симон и Андрея с Яков и Иван. А тъщата Симонова лежеще от огница; и на часа Му казват за нея. Като се приближи, Той я хвана за ръка и я повдигна; и огницата веднага я остави, и тя им прислужваше.

А привечер по заник-слънце, довеждаха при Него всички болни и хванати от бяс, и целият град се бе събрал пред вратата. И Той изцери мнозина, които страдаха от разни болести; изгони много бесове, и не оставяше бесовете да казват, че знаят, какво Той е Христос.

А сутринта, като стана в тъмни зори, излезе и се отдалечи в самотно място, и там се молеще. Симон и ония, които бяха с Него, притърчаха подире My; и, като Го намериха, казаха Му: „Всички Те търсят.“ Той им каза: „Да идем на близките села и градове, та и там да проповядвам, защото затова съм излязъл.“ И проповядваше в синагогите им по цяла Галилея и изгонваше бесовете.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.