V постна седмица – четвъртък – 05п

V постна седмица – четвъртък

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Битие.                         17, 3 – 9

А Бог му рече: „Аз съм, и ето завета Ми с тебе: Ти ще бъдеш баща на много народи. Няма вече да се наричаш Аврам, а ще бъде името ти „Авраам“, защото ще те направя баща на много народи. И много, твърде много ще те разплодя и ще произведа от тебе народи, и царе ще произлязат от тебе.

И моят завет между Мене и тебе и между твоите потомци подир тебе в родовете им Аз ще направя завет вечен, за да бъда Бог на тебе и на твоите потомци след тебе. И ще дам на тебе и на твоите потомци след тебе на земята, по която странствуваш, цяла Ханаанска земя, за вечно владение; и ще им бъда Бог.“

И рече Бог на Авраам: „А ти запази Моя завет, ти и твоите потомци след тебе в родовете им.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 104, 4 – 5, б – 7. 8 – 9 (O: 8a)

 

О Господ вечно помни завета Си.

 

Търсете Господа и Неговата сила, търсете винаги лицето Му. Спомняйте си чудесата Му, които е сторил, личбите Му и съдбите от устата Му. O

 

Вие, потомство Авраамово, Негови слуги, синове Яковови, Негови избраници. Той е Господ Бог наш, неговите съдби са по цяла земя. О

 

Той вечно помни завета Си, словото, щи е заповядал в хиляди родове, що е завещал на Авраам и клетвата Си на Исаак. О

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: Днес не ожесточавайте сърцата си, а чуйте гласа на Господа.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              8, 51-59

Исус каза на юдеите „Истина, истина ви казвам: Който спази словото Ми, няма да види смърт вовеки.

Тогава юдеите Му рекоха: „Сега разбрахме, че в Тебе има бяс: Авраам умря, пророците също, а Ти казваш. който спази словото Ми, няма да вкуси смърт вовеки.“ Нима Ти ни по-голям от Отца ни Авраама, който умря? И пророците умряха; На какъв се правиш Ти?“

Исус отговори: „Ако Аз се славя сам, славата Ми е нищо. Моят Отец е, който Ме прославя и за когото вие казвате, че е ваш Бог, но Го не познахте, пък Аз Го зная. И ако кажа, че Го не познавам, ще бъда като вас лъжец. Но Аз Го зная и пазя словото Му. Авраам, вашият баща, би се зарадвал да види Моя ден, и видя, и се възрадва.“

На това юдеите Му рекоха: „Нямаш още петдесет години – и си видял Авраам?“

Исус им рече: „Истина, истина ви казвам: Преди Авраам да е бил, Аз съм.“

Тогава взеха камъни, за да хвърлят върху My; но Исус се скри и излезе от храма.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.